Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2018-07-10 Diarienummer:4397-2017

  Skatteverkets rutin för personadresserad post är inte förenlig med grundlagen och kan ge upphov till straffansvar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-29 Diarienummer:1126-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Österåkers kommun för att nämnden inte beaktade barnperspektivet i ett ärende om bistånd till boende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-29 Diarienummer:5747-2016

  Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Södertälje kommun för underlåtenhet att i tid utreda om en missbrukare behövde vård enligt LVM

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-28 Diarienummer:1039-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Halmstads kommun för hanteringen av en begäran om att få ta del av allmän handling

  Dölj information

  Sammanfattning

  En kvinna begärde hos en socialnämnd att få ta del av en epostlogg. Under ärendets handläggning eftersökte nämnden kvinnans identitet genom att fråga de enskilda som omfattades av e-postloggen om de visste vem hon var. Först efter två veckor fick kvinnan ett beslut där nämnden avslog hennes begäran om att få ta del av e-postloggen.
  Socialnämnden får kritik för den långsamma handläggningen. Socialnämnden kritiseras även för att felaktigt ha eftersökt kvinnans identitet. JO anser även att det utifrån anonymitetsskyddet i 2 kap. 14 § TF är olämpligt att en myndighet på eget initiativ informerar om vem som begärt att få ta del av olika handlingar. Vidare visar JO:s utredning på stora kunskapsbrister hos socialnämndens chefer och övrig personal om hur ärenden om allmänna handlingar ska hanteras. Socialnämnden är ansvarig för att dess chefer och övrig personal har kännedom om hur dessa ärenden ska hanteras och nämnden får kritik för det inträffade.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  1039-2017.pdf (193kb)
 • Beslutsdatum:2018-06-28 Diarienummer:7179-2016

  Allvarlig kritik mot Farsta stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för att ha genomsökt en träningslägenhet utan samtycke

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-28 Diarienummer:7595-2016

  Kritik mot Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun för att i ett hyreskontrakt tagit in ett villkor om regelbundna tillsynsbesök

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-25 Diarienummer:1915-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Höganäs kommun för att den inte informerade en vårdnadshavare om att en utredning hade inletts om hans barn och för att nämnden placerade barnen i ett jourhem utan att vårdnadshavaren hade lämnat sitt samtycke till det

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-25 Diarienummer:5340-2017

  Kritik mot Polismyndigheten för att ha angett fel födelsedatum i ett pass

  Läs mer
Sök beslut