Senast webbpublicerade beslut

  • Beslutsdatum:2019-02-07 Diarienummer:1060-2017

    Socialnämnden i Västerviks kommun får allvarlig kritik för att nämnden låtit vården enligt 3 § LVU av en ung man upphöra utan att ha gjort en utredning om saken och utan att ha fattat ett beslut om att vården skulle upphöra

    Läs mer
  • Beslutsdatum:2019-01-31 Diarienummer:647-2017

    Omsorgs- och socialnämnden i Lidingö kommun får kritik för att ha fattat ett beslut om vistelseförbud för en anhörig till en boende på ett vård- och omsorgsboende

    Läs mer
  • Beslutsdatum:2019-01-30 Diarienummer:5541-2017

    Kritik mot Polismyndigheten för att handläggningen av ett ärende om vapentillstånd avbröts i åtta månader i avvaktan på en brottsutredning

    Läs mer
  • Beslutsdatum:2019-01-29 Diarienummer:2490-2017

    Försäkringskassan kritiseras för hanteringen av en handling som den försäkrade lämnade in med anledning av ett interimistiskt beslut

    Läs mer
  • Beslutsdatum:2019-01-29 Diarienummer:5607-2017

    Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun får kritik för att nämnden hämtade två barn i skolan sedan en domstol hade beslutat att en fader skulle ha ensam vårdnad om barnen

    Läs mer
  • Beslutsdatum:2019-01-29 Diarienummer:7452-2017

    Arbetsförmedlingen kritiseras för handläggningen av ett arbetsförmedlingsärende

    Läs mer
  • Beslutsdatum:2019-01-24 Diarienummer:3273-2018

    Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att ha skickat handlingar med uppgifter som omfattas av sekretess till en annan person än den som uppgifterna avsåg

    Läs mer
Sök beslut