Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2018-11-16 Diarienummer:410-2017

  Humanistiska nämnden i Örnsköldsviks kommun får kritik för att i ett anställningsärende ha vidtagit åtgärder i strid med det s.k. repressalieförbudet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-11-15 Diarienummer:2969-2017

  Kritik mot Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun för att nämnden inte skyndsamt verkställde en domstols beslut om umgänge med umgängesstöd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-11-14 Diarienummer:4169-2017

  Kritik mot Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för att en vårdnadshavare inte fick komma till tals i en barnutredning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-11-12 Diarienummer:2299-2017

  Kritik mot Individ- och familjenämnden i Landskrona kommun för att ha varit alltför passiv i samband med verkställighet av ett gynnande beslut om kontaktfamilj och för att nämnden brutit mot bestämmelsen i 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-11-12 Diarienummer:2401-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Haninge kommun för bristande uppföljning av en s.k. barnutredning som en extern konsult har arbetat med

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-11-07 Diarienummer:6908-2016

  Kritik mot Polismyndigheten för att kroppsvisitationer genomfördes utan att det fanns grund för det och uttalanden om polisens bemötande av en person som filmade ingripandet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-11-01 Diarienummer:1837-2017

  Allvarlig kritik mot Arbete- och välfärdsnämnden i Kristianstads kommun för att två barn under viss tid vårdats i ett familjehem trots att det inte fanns rättsligt stöd för det

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-11-01 Diarienummer:8152-2017

  Kritik mot Sundsvalls tingsrätt och två domare vid tingsrätten för handläggningen av ett brottmål

  Läs mer
Sök beslut