Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2018-10-15 Diarienummer:3372-2017

  Kritik mot Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholms kommun bl.a. för hanteringen av ett överklagande

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-10-05 Diarienummer:1339-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Hultsfreds kommun bl.a. för att en sektionschef fattat beslut i biståndsärenden trots att det var fråga om s.k. delikatessjäv

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-10-05 Diarienummer:6168-2017

  Skärholmens stadsdelsnämnd i Stockholms kommun får kritik för att inte ha verkställt en domstols dom om umgänge med umgängesstöd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-10-03 Diarienummer:6760-2017

  Försäkringskassan får allvarlig kritik för långsam handläggning i samband med utredning av försäkringstillhörighet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-10-01 Diarienummer:1963-2018

  Försäkringskassan kritiseras för att i flera ärenden ha dröjt med att lämna över överklaganden till förvaltningsrätten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-09-27 Diarienummer:1142-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Uppsala kommun för dröjsmål med att inleda en utredning enligt 6 kap. 6 § andra stycket socialtjänstlagen om ett familjehems lämplighet

  Dölj information

  Sammanfattning

  Socialnämnden beslutade i oktober 2015 att placera ett
  ensamkommande barn i ett familjehem. Placeringen skedde utan att socialnämnden dessförinnan hade utrett det aktuella familjehemmet. Först i november 2016 inledde
  socialnämnden en utredning av familjehemmet. I nämndens utredning konstaterades flera omständigheter som medförde att nämnden inte kunde godkänna att barnet
  placerades i familjehemmet, och barnet omplacerades därefter till ett nytt familjehem.

  Enligt 6 kap. 6 § andra stycket SoL får en socialnämnd inte placera ett barn i ett familjehem utan att förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda av socialnämnden.

  I beslutet kritiseras socialnämnden för att ha placerat barnet i ett familjehem som nämnden inte utrett före placeringen och som nämnden saknat tillräcklig kännedom
  om.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  1142-2017.pdf (74kb)
 • Beslutsdatum:2018-09-27 Diarienummer:3507-2017

  Kritik mot Arbetsförmedlingen för att man utan samtycke lämnade ut sekretesskyddade uppgifter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-09-19 Diarienummer:3969-2017

  Kritik mot Arbetsförmedlingen för dröjsmål med att besvara Försäkringskassans förfrågan och för bristfällig dokumentation

  Läs mer
Sök beslut