Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-06-19 Diarienummer:5138-2017

  Kritik mot Kriminalvården bl.a. för att en person som var dömd för brott i Norge och vars straffverkställighet skulle flyttas över från Norge till Sverige fick tillbringa 35 dagar i häkte i avvaktan på en utredning om särskilda villkor

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-19 Diarienummer:8358-2018

  Kritik mot Vetenskapsrådet för bristande motivering av ett beslut om forskningsbidrag

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-18 Diarienummer:1671-2019

  Kritik mot Medlingsinstitutet för att myndigheten i en tidningsartikel uttalat sig om en pågående tvist i strid med 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-18 Diarienummer:2115-2019

  Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för handläggningen av en fråga om kvarsittanderätt

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-18 Diarienummer:989-2018

  Polisen ska kontakta målsägandebiträdet inför ett förhör med målsäganden

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-13 Diarienummer:1239-2018

  Uttalanden om IVO:s möjligheter att hämta in en yrkesutövares patientjournal i ett tillsynsärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-12 Diarienummer:4737-2016

  En enskild har felaktigt frihetsberövats trots att Högsta domstolen beslutat om inhibition

  Läs mer
Sök beslut