Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2017-09-22 Diarienummer:2468-2016

  Kritik mot Polismyndigheten för att ha brustit i tillsynen av en kvinna som omhändertagits för berusning och för att inte ha sett till att hon undersöktes av läkare

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-09-19 Diarienummer:4222-2016

  Kritik mot Polismyndigheten som utan rättsligt stöd tvingat en person som omhändertagits för berusning att identifiera sig

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-09-15 Diarienummer:4898-2016

  Allvarlig kritik mot Kommunstyrelsen i Storfors kommun för att man inte skyndsamt har handlagt ett ärende som gällde bistånd till behandling

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-09-14 Diarienummer:2807-2017

  Kritik mot tre domare vid Kammarrätten i Sundsvall för dröjsmål med att meddela en beslutad dom om att den psykiatriska tvångsvården av en patient omedelbart skulle upphöra

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-09-13 Diarienummer:6178-2015

  Kritik mot Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstads kommun för att vård enligt LVU inte har utformats så att barnets samhörighet med en förälder har främjats

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-09-12 Diarienummer:2565-2016

  Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Säters kommun för att den agerat på ett sådant sätt att bestämmelsen i 11 kap. 2 § SoL om att en barnutredning ska vara klar på fyra månader har kringgåtts

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-09-11 Diarienummer:172-2016

  Kritik mot Gymnasienämnden i Huddinge kommuns ordförande för att ha kränkt en anställds yttrandefrihet

  Dölj information

  Sammanfattning

  Hösten 2015 gillade en kurator, som var anställd vid en av
  Huddinges kommunala skolor, en bild på sin privata Facebooksida. Facebookinlägget återpublicerades och kommenterades sedan av Antifascistisk Aktion Stockholm
  (AFA). Inlägget bestod av bilder på två av de personer som avled under skolattacken i Trollhättan och en uppmaning att hålla namngivna borgerliga politiker och journalister
  ansvariga.
  Med anledning av det inträffade kontaktade Gymnasienämnden i Huddinge kommuns ordförande, Christina Eklund (tillika ledamot av kommunfullmäktige), rektorn på den skola där kuratorn arbetade. Christina Eklund hade ett möte med rektorn den 24 oktober 2015.
  I november 2015 ställde politikern S.P. en s.k. enkel fråga till Kommunfullmäktige i Huddinge kommun där han undrade om det var i linje med skolans och kommunens värderingar att en kurator på en av kommunens gymnasieskolor offentligt instämde med AFA att kalla vissa borgerliga debattörer och journalister för mördare. Han ville
  undersöka om kuratorn skulle skiljas från sitt uppdrag. I en skrivelse den 4 december 2015 svarade Christina Eklund på S.P:s fråga och anförde bl.a. att kuratorns inlägg var "uppenbart olämpligt".
  Enligt JO utgjorde inte Christina Eklunds möte med rektorn i sig någon repressalie. JO anser däremot att Christina Eklunds uttalande, i skrivelsen den 4 december 2015, om att kuratorns inlägg var "uppenbart olämpligt", innefattade en form av tillrättavisning som innebar att kuratorns yttrandefrihet enligt 2 kap. 1 § 1 regeringsformen kränktes. JO är därför kritisk till utformningen av skrivelsen.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  172-2016.pdf (284kb)
 • Beslutsdatum:2017-07-27 Diarienummer:803-2017

  Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för långsam handläggning i ärenden om försäkringstillhörighet och EU-familjeförmåner (barnbidrag)

  Läs mer
Sök beslut