Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2017-11-21 Diarienummer:7470-2016

  Kritik mot Läkemedelsverket för brister i annonseringen av lediga tjänster

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-20 Diarienummer:7313-2016

  Kritik mot en skolsköterska vid Karolinerskolan i Melleruds kommun bl.a. för att hon genomfört en hälsokontroll av en elev utan att först kontakta elevens vårdnadshavare

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-20 Diarienummer:3283-2016

  Kritik mot Skärholmens stadsdelsnämnd, Stockholms kommun, för att ha lämnat ett intyg till en förälder som föräldern skulle åberopa i ett passärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-20 Diarienummer:1704-2017

  Kriktik mot Kriminalvården, häktet Malmö, för behandlingen av en underårig intagen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-17 Diarienummer:1089-2016

  Initiativ angående situationen för intagna i anstalt med medföljande barn samt för gravida intagna i anstalt

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-15 Diarienummer:7750-2016

  Allvarlig kritik mot Kronofogdemyndigheten för brister i myndighetens medelshantering

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-09 Diarienummer:3522-2016

  Kritik mot Socialnämnden i Örkelljunga kommun för att den inte har kommunicerat med ett ombud

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-09 Diarienummer:2623-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Ekerö kommun för att en orosanmälan har lästs upp i dess helhet för ett barn

  Läs mer
Sök beslut