Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2018-03-20 Diarienummer:2436-2017

  Disciplinansvar för en rådman som inte meddelat domar inom föreskrivna tidsfrister i tre mål

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-20 Diarienummer:7627-2016

  Kritik mot rektorn vid Nordhemsskolan i Göteborg

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-16 Diarienummer:1692-2016

  Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Hällby, om kameraövervakning av intagna

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-16 Diarienummer:5606-2017

  Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att i flera ärenden ha skickat handlingar med uppgifter som omfattas av sekretess till en annan person än den som uppgifterna avsåg

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-16 Diarienummer:7993-2016

  Försäkringskassan kritiseras bl.a. för att inte ha informerat de försäkrade om möjligheten att skriva på finska samt för att inte ha anlitat tolk i tillräcklig omfattning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-15 Diarienummer:1365-2016

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Ystad för att en intagen inte underrättats om kameraövervakning och för bristande dokumentation

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-13 Diarienummer:3905-2017

  Allvarlig kritik mot en tidigare regiondirektör inom Landstinget Västernorrland för underlåtenhet att diarieföra allmänna handlingar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-13 Diarienummer:4450-2016

  Kritik mot Inspektionen för vård och omsorg för handläggningen av ett ärende

  Läs mer
Sök beslut