Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-10-15 Diarienummer:1138-2018

  Vissa frågor om Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material. Även kritik mot myndigheten för att ha brustit i serviceskyldigheten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-10-15 Diarienummer:3160-2017

  Kritik mot Region Norrbotten och en hälsocentral inom regionen för bristfälliga rutiner i frågor om sekretess och utlämnande av uppgifter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-10-15 Diarienummer:5310-2018

  Kritik mot Kriminalvården, häktet Uppsala, för flera brister i hanteringen av en intagens vistelse vid en sjukvårdsinrättning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-10-14 Diarienummer:267-2018

  Kritik mot Bolagsverket för bristfällig information om förfarandet vid anmälan om verkliga huvudmän m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-09-20 Diarienummer:1852-2018

  Kritik mot en kriminalvårdare inom Kriminalvården, anstalten Johannesberg, för hennes agerande i anstaltens brottsofferslussverksamhet m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-09-20 Diarienummer:3661-2018

  Kritik mot Medicinkliniken vid Uddevalla sjukhus, Västra Götalandsregionen, för att inte ha hämtat in en patients samtycke till användningen av sänggrindar och för bristande dokumentation. Även vissa uttalanden om IVO:s handläggning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-09-20 Diarienummer:4424-2018

  Kritik mot Kriminalvården, huvudkontoret och anstalten Västervik Norra, för bristfällig handläggning av en förnyad riskbedömning m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-09-18 Diarienummer:2207-2018

  Försäkringskassan får allvarlig kritik för att bl.a. ha dröjt närmare nio månader med att lämna över ett överklagande till förvaltningsrätten

  Dölj information

  Sammanfattning

  Ett överklagande av Försäkringskassans beslut hade felaktigt
  skickats till förvaltningsrätten. Den 30 juni 2017 kom en kopia av överklagandet in till en handläggande enhet hos Försäkringskassan. Överklagandet lämnades därefter inte över till förvaltningsrätten förrän den 22 mars 2018 och då utan att någon rättidsprövning hade gjorts. I beslutet uttalar JO att ett sådant dröjsmål självfallet är helt oacceptabelt, oavsett anledningen till att det har uppkommit. I det här fallet anges orsaken ha varit bristande kunskap hos tjänstemannen som tog emot överklagandet.
  JO anser att kunskaperna om var och hur ett överklagande hanteras är så grundläggande att de bör finnas hos såväl handläggare som specialister även utanför omprövningsenheten. I beslutet uttalas vidare att rättidsprövningen är en uppgift uteslutande för beslutsmyndigheten. Det är således inte något som myndigheten kan välja att låta bli att göra.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  2207-2018.pdf (200kb)
Sök beslut