Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2018-04-20 Diarienummer:7914-2016

  Anmälan med anledning av visitation av elevskåp på Stenungskolan i Stenungsunds kommun

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-04-12 Diarienummer:4915-2016

  Kritik mot Polismyndigheten för hur polisen hanterade avlägsnandet av en 13-åring och för bristfällig dokumentation av ingripandet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-04-09 Diarienummer:1200-2017

  Kritik mot Samhällsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun för att ha informerat ett företag om att en tidning hade begärt ut handlingar om företagets verksamhet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-28 Diarienummer:2214-2016

  Initiativ om säkerheten för de intagna i Kriminalvården, anstalten Salberga i samband med en allvarlig våldsincident

  Dölj information

  Sammanfattning

  En intagen utsattes för våld av en annan intagen på en av
  anstalten Salbergas bostadsavdelningar. Vid tidpunkten för våldsincidenten pågick förberedelser för promenad för intagna på en annan avdelning. Av säkerhetsskäl hade anstalten därför prioriterat att bemanna den avdelningen. Av samma skäl prioriterades utsläppet till promenaderna även i fråga om kameraövervakningen. Under ett fåtal minuter fanns det inte personal på byggnadens alla våningsplan utan personalen ronderade mellan våningsplanen. I sitt beslut konstaterar JO att det i Kriminalvårdens uppdrag ingår att skydda intagna från våld och hot från medintagna. Utredningen visar dock inte att omständigheterna var sådana att anstalten borde ha insett att det fanns en verklig och omedelbar risk för att en medintagen skulle utsättas för våld om avdelningen lämnades utan uppsikt under den mycket begränsade tid då promenadutsläppet genomfördes. JO finner sammantaget inte anledning att kritisera anstalten eller att göra några andra uttalanden

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  2214-16 Beslut.pdf (196kb)
 • Beslutsdatum:2018-03-26 Diarienummer:1087-2016

  Initiativ om Kriminalvårdens möjlighet till differentiering av kvinnliga intagna i anstalt m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-23 Diarienummer:494-2016

  Kritik mot individ- och familjeomsorgen i Ånge kommun för att ha tagit kontakt med en förälder per sms inför ett s.k. snabbyttrande till domstol

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-22 Diarienummer:7923-2017

  Kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm för bristande kontroll av domstolens behörighet och mot en domare vid förvaltningsrätten för att hon utan stöd i lagen beslutade att lämna över ett mål till en annan förvaltningsrätt

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-20 Diarienummer:2436-2017

  Disciplinansvar för en rådman som inte meddelat domar inom föreskrivna tidsfrister i tre mål

  Läs mer
Sök beslut