Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-04-25 Diarienummer:3712-2017

  Statens institutionsstyrelses ungdomshem Björkbacken kritiseras för att hemmet dröjt med att kontakta vårdnadshavaren till en flicka som vårdades på hemmet trots att det fanns misstanke om att hon utsatts för ett brott

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-04-18 Diarienummer:2744-2017

  Kritik mot ledningen för Länsverksamhet Psykiatri inom Region Västernorrland för utformningen av en överenskommelse som ingås vid abstinensbehandling

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-04-10 Diarienummer:3996-2018

  Kritik mot Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, för hanteringen av en begäran om att ta del av allmänna handlingar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-04-05 Diarienummer:539-2018

  Kritik mot en rådman vid Varbergs tingsrätt för avfattningen av ett domslut i en tvistemålsdom och för handläggningen av frågor om rättelser och komplettering av domen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-04-03 Diarienummer:4660-2017

  Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Skogome om förtroenderådets möjligheter att sprida information

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-04-02 Diarienummer:6223-2017

  Förundersökningsbegränsning på grund av den misstänktes funktionsnedsättning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-03-25 Diarienummer:7094-2018

  Allvarlig kritik mot Kronofogdemyndigheten bl.a. för att ha betalat ut pengar till gäldenären i stället för till borgenären

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-03-20 Diarienummer:3409-2017

  Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande service gentemot en enskild som skrivit in sig hos myndigheten i syfte att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst

  Läs mer
Sök beslut