Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2017-11-21 Diarienummer:7470-2016

  Kritik mot Läkemedelsverket för brister i annonseringen av lediga tjänster

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-20 Diarienummer:7313-2016

  Kritik mot en skolsköterska vid Karolinerskolan i Melleruds kommun bl.a. för att hon genomfört en hälsokontroll av en elev utan att först kontakta elevens vårdnadshavare

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-20 Diarienummer:3283-2016

  Kritik mot Skärholmens stadsdelsnämnd, Stockholms kommun, för att ha lämnat ett intyg till en förälder som föräldern skulle åberopa i ett passärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-20 Diarienummer:1704-2017

  Kriktik mot Kriminalvården, häktet Malmö, för behandlingen av en underårig intagen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-17 Diarienummer:1089-2016

  Initiativ angående situationen för intagna i anstalt med medföljande barn samt för gravida intagna i anstalt

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-15 Diarienummer:7750-2016

  Allvarlig kritik mot Kronofogdemyndigheten för brister i myndighetens medelshantering

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-09 Diarienummer:3522-2016

  Kritik mot Socialnämnden i Örkelljunga kommun för att den inte har kommunicerat med ett ombud

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-09 Diarienummer:2623-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Ekerö kommun för att en orosanmälan har lästs upp i dess helhet för ett barn

  Dölj information

  Sammanfattning

  När socialtjänsten vidtar åtgärder som rör ett barn ska barnet få relevant information. Bedömningen av vilken information som ska lämnas måste göras från fall till fall, och hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad. I det nu aktuella fallet kritiserar JO socialnämnden för att en orosanmälan lästes upp i dess helhet för ett barn, trots att anmälan innehöll uppgifter som inte borde ha lämnats till barnet.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  2623-2017.pdf (60kb)
Sök beslut