Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-03-20 Diarienummer:3409-2017

  Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande service gentemot en enskild som skrivit in sig hos myndigheten i syfte att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-03-19 Diarienummer:2845-2017

  Socialnämnden i Melleruds kommun får allvarlig kritik för att ha dröjt med att underrätta ett särskilt ungdomshem om att stöd för vård enligt 3 § LVU inte fanns och för att inte ha återkallat en begäran om s.k. polishandräckning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-03-15 Diarienummer:7734-2017

  Rättsmedicinalverkets och Polismyndighetens handläggning av ett ärende om handräckning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-03-12 Diarienummer:6506-2017

  Kritik mot Polismyndigheten för att en person omhändertogs och kroppsvisiterades utan att det fanns grund för det samt för polisens agerande i samband med att personen filmade ingripandet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-03-12 Diarienummer:7919-2017

  Kritik mot en regionpolischef för att han använt sin privata e-postadress i tjänsten i stor omfattning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-03-05 Diarienummer:3185-2017

  Kritik mot Arbetsförmedlingen för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmänna handlingar m.m.

  Dölj information

  Sammanfattning

  En man ringde till Arbetsförmedlingen och ville diskutera sin sons ärende. Mannen pratade med en arbetsförmedlare och uppgav att han hade fullmakt att företräda sonen. Arbetsförmedlaren bekräftade att sonen var inskriven vid Arbetsförmedlingen men diskuterade inte ärendet eftersom hon ansåg att det saknades samtycke till detta från sonen.

  Därefter skickade arbetsförmedlaren ett e-postmeddelande till sonen och berättade att mannen hade ringt till henne. Hon berättade också att hon inte kunde se att sonen samtyckt till att uppgifter om honom lämnas ut av Arbetsförmedlingen. Sonen svarade genom
  e-postmeddelande och gav sitt samtycke till henne att prata med mannen. Arbetsförmedlaren gjorde dock bedömningen att e-postmeddelandet inte var tillräckligt för att ett samtycke skulle anses föreligga. Arbetsförmedlaren informerade inte sonen om sin bedömning. Senare begärde mannen vid flera tillfällen att få ta del av handlingar i sonens akt. Av begäran framgick inte vilka handlingar mannen ville ta del av. Arbetsförmedlingen begärde först efter drygt två månader att mannen skulle precisera sin begäran, och först efter cirka tre månader fick mannen ett beslut i frågan.

  Arbetsförmedlingen kritiseras för att, under telefonsamtalet med mannen, ha bekräftat att sonen var inskriven vid myndigheten. Dessutom får Arbetsförmedlingen kritik för
  att inte ha informerat sonen om bedömningen av det samtycke som han gett uttryck för via e-post. Arbetsförmedlingen får även kritik för att inte skyndsamt ha bett mannen precisera sin begäran om att få ta del av handlingar, för att inte ha informerat om rätten att få ett skriftligt avslagsbeslut och för den långa handläggningstiden i utlämnandefrågan.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  3185-2017.pdf (232kb)
 • Beslutsdatum:2019-02-27 Diarienummer:5867-2017

  Kritik mot Polismyndigheten för att en intagen inte fick behålla sin benprotes i arresten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-02-25 Diarienummer:3622-2017

  Kritik mot Polismyndigheten för behandlingen av en man som omhändertagits för berusning

  Läs mer
Sök beslut
 

Kriminalvårdens platsbrist

ChefsJO Elisabeth Rynning har beslutat att öppna ett initiativärende för att utreda vilka konsekvenser den ansträngda beläggningssituationen inom Kriminalvården får för de frihetsberövade.

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Allmänna arvsfonden

ChefsJO Elisabeth Rynning har yttrat sig över betänkandet En arvsfond i takt med tiden – En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden (SOU 2018:70).

Tillsatta tjänster

Tjänsten som kanslichef tillsatt genom beslut 2019-03-13.

Bild på de fyra justitieombudsmännen Fotograf: JO

Justitieombudsmännen

Ej hanterad e-post hos JO

Läs mer…

Världskarta Fotograf: JO

Internationella besök

Kommande besök till JO inkluderar en delegation från Myanmar och tjänstemän inom den belgiska polisen

Bild på ämbetsberättelsens omslag Fotograf: JO

Ämbetsberättelsen ute nu

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2018/19 är ute nu. Den behandlar perioden 1 juli 2017–30 juni 2018. Ämbetsberättelsen finns att ladda ner i sin helhet eller som enskilda kapitel.

Bild på Opcat-rapportens omslag Fotograf: JO

Opcat-rapport ute nu

Opcat-rapporten för perioden 2015–2017 är en sammanställning av gjorda iakttagelser och rekommendationer, samt en redovisning av de olika teman som Opcat-enheten arbetat med: kvinnliga frihetsberövade (2015), information om rättigheter (2016) och tillsyn av frihetsberövade (2017).

Illustration år 2017/18 Fotograf: JO

Ombudsmännens översikt

Justitieombudsmännens övergripande redovisning av sina ansvarsområden för verksamhetsåret 2017/18.

Logo Twitter Fotograf: JO

JO på Twitter

Hitta de senaste JO-besluten via Twitter. JO twittrar ut länkar till nyligen webbpublicerade JO-beslut och annat aktuellt från myndigheten.

RSS logo Fotograf: JO

RSS-flöden

Använd våra RSS-kanaler för att hålla dig uppdaterad om det senaste från JO.