Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-02-07 Diarienummer:1060-2017

  Socialnämnden i Västerviks kommun får allvarlig kritik för att nämnden låtit vården enligt 3 § LVU av en ung man upphöra utan att ha gjort en utredning om saken och utan att ha fattat ett beslut om att vården skulle upphöra

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-01-31 Diarienummer:647-2017

  Omsorgs- och socialnämnden i Lidingö kommun får kritik för att ha fattat ett beslut om vistelseförbud för en anhörig till en boende på ett vård- och omsorgsboende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-01-30 Diarienummer:5541-2017

  Kritik mot Polismyndigheten för att handläggningen av ett ärende om vapentillstånd avbröts i åtta månader i avvaktan på en brottsutredning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-01-29 Diarienummer:2490-2017

  Försäkringskassan kritiseras för hanteringen av en handling som den försäkrade lämnade in med anledning av ett interimistiskt beslut

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-01-29 Diarienummer:5607-2017

  Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun får kritik för att nämnden hämtade två barn i skolan sedan en domstol hade beslutat att en fader skulle ha ensam vårdnad om barnen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-01-29 Diarienummer:7452-2017

  Arbetsförmedlingen kritiseras för handläggningen av ett arbetsförmedlingsärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-01-24 Diarienummer:3273-2018

  Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att ha skickat handlingar med uppgifter som omfattas av sekretess till en annan person än den som uppgifterna avsåg

  Dölj information

  Sammanfattning

  JO har under 2017 och 2018 i ett flertal beslut utdelat allvarlig
  kritik till Försäkringskassan för ovarsam hantering av sekretesskyddade uppgifter. I dessa beslut har JO bl.a. uttalat att en tjänsteman som hanterar sekretesskänslig
  information också har ett personligt ansvar för att sekretessen upprätthålls.

  Försäkringskassan har därefter vidtagit ett flertal åtgärder för att förhindra denna typ av fel. Myndigheten har den 1 december 2017 bl.a. vidtagit tekniska åtgärder, för att
  miniminera manuell hantering av handlingar, som gör det möjligt att genom funktionen central utskrift skicka brev som innehåller bilagor. Anmälningar till JO om s.k. felskick
  har dock fortsatt att komma in även efter denna åtgärd.

  I beslutet konstaterar JO att oavsett hur handlingar skickas ut kan det inte accepteras att integritetskänsliga uppgifter röjs genom att komma obehöriga till del.

  I nu aktuellt ärende har vissa brev inte gått att kuvertera maskinellt vilket lett till att de fått hanteras manuellt istället. Validering av breven efter kuvertering synes inte ha
  skett vilket lett till att handlingar med sekretesskänsliga uppgifter skickats till fel person. Försäkringskassan förtjänar allvarlig kritik för denna hantering.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  3273-2018.pdf (103kb)
Sök beslut