Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2018-10-15 Diarienummer:3372-2017

  Kritik mot Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholms kommun bl.a. för hanteringen av ett överklagande

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-10-05 Diarienummer:1339-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Hultsfreds kommun bl.a. för att en sektionschef fattat beslut i biståndsärenden trots att det var fråga om s.k. delikatessjäv

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-10-05 Diarienummer:6168-2017

  Skärholmens stadsdelsnämnd i Stockholms kommun får kritik för att inte ha verkställt en domstols dom om umgänge med umgängesstöd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-10-03 Diarienummer:6760-2017

  Försäkringskassan får allvarlig kritik för långsam handläggning i samband med utredning av försäkringstillhörighet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-10-01 Diarienummer:1963-2018

  Försäkringskassan kritiseras för att i flera ärenden ha dröjt med att lämna över överklaganden till förvaltningsrätten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-09-27 Diarienummer:1142-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Uppsala kommun för dröjsmål med att inleda en utredning enligt 6 kap. 6 § andra stycket socialtjänstlagen om ett familjehems lämplighet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-09-27 Diarienummer:3507-2017

  Kritik mot Arbetsförmedlingen för att man utan samtycke lämnade ut sekretesskyddade uppgifter

  Dölj information

  Sammanfattning

  Arbetsförmedlingen gick vid ett möte med en enskild och en
  handledare vid praktikplatsen igenom sekretesskyddade uppgifter om den enskilde. Myndigheten hade inte före mötet försäkrat sig om att den enskilde samtyckte till att
  handledaren tog del av uppgifterna. En tid efter mötet överlämnades en kopia på handlingen med de sekretesskyddade uppgifterna till handledaren för vidarebefordran till den enskilde. Handlingen låg i en oförseglad mapp tillsammans med andra handlingar.

  JO uttalar att en förutsättning för att ta upp och gå igenom sekretesskyddade uppgifter vid ett möte där en utomstående person närvarar är att den enskilde samtycker till detta. Ett sådant samtycke bör vara skriftligt och dokumenterat av myndigheten. Eftersom ett samtycke saknades lämnade Arbetsförmedlingen felaktigt ut sekretesskyddade uppgifter till en utomstående. Arbetsförmedlingen kritiseras för detta.

  Arbetsförmedlingen kritiseras även för hanteringen i samband med att handlingen med de sekretesskyddade uppgifterna lämnades över till handledaren. Myndigheten
  borde ha sett till att handlingen vid överlämnandet inte kunde läsas av handledaren, genom att lägga handlingen i ett förseglat kuvert. Genom överlämnandet har myndigheten röjt de sekretesskyddade uppgifterna.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  3507-2017.pdf (221kb)
 • Beslutsdatum:2018-09-19 Diarienummer:3969-2017

  Kritik mot Arbetsförmedlingen för dröjsmål med att besvara Försäkringskassans förfrågan och för bristfällig dokumentation

  Läs mer
Sök beslut