Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2018-06-19 Diarienummer:332-2017

  En man avled i samband med en polistransport till ett behandlingshem. Allvarlig kritik mot Polismyndigheten för bristande kontroll över mannens tillgång till mediciner

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-19 Diarienummer:4421-2017

  Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för långsam handläggning av en ansökan om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom EES

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-19 Diarienummer:5343-2017

  Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för långsam handläggning av en ansökan om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom EES

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-19 Diarienummer:7803-2016

  Anmälan mot socialförvaltningen i Kiruna kommun

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-15 Diarienummer:1366-2017

  Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Huddinge kommun för bristande kommunicering i ett ärende om omprövning av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-15 Diarienummer:646-2017

  Humanistiska nämnden i Örnsköldsviks kommun får kritik för dröjsmål med att överväga om ett beslut om flyttningsförbud fortfarande behövdes

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-14 Diarienummer:1029-2017

  Arbetsförmedlingen får allvarlig kritik för att ha lämnat ut uppgifter om en enskilds personliga förhållanden utan att först ha prövat om uppgifterna omfattades av sekretess

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-14 Diarienummer:2689-2015

  Initiativärende om elektronisk kommunikation för intagna inom kriminalvården

  Läs mer
Sök beslut
 

Utredning mot domare vid Högsta domstolen läggs ned

JO Lars Lindström har idag beslutat att lägga ned en förundersökning som rört en domare vid Högsta domstolen.

Aktuell inspektion

Den 19 juni inspekterar Opcat-enheten Kriminalvården, anstalten Hinseberg.

Datumillustration Fotograf: JO

Begränsat öppethållande 21/6

Torsdagen den 21 juni håller JO öppet kl. 9.00–11.30.

Världskarta Fotograf: JO

Besök från Sydkorea den 25 juni

Den 25 juni besöker en Sydkoreansk delegation JO med huvudsyfte att lära sig mer om ombudsmannasystemet och dess påverkan

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Bidragsbrott och underrättelseskyldighet

JO har yttrat sig över betänkandet Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid
felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering
(SOU 2018:14)

Långa handläggningstider för skuldsanering

JO Lars Lindström beslutade att under våren 2018 undersöka Kronofogdens skuldsaneringsverksamhet bl.a. genom att göra två inspektioner, en på kontoret i Sundbyberg och en på kontoret i Täby.

Kritik mot rådman vid Solna tingsrätt

Rådmannen vid Solna tingsrätt kritiseras för att inte ha gått igenom de skrivna domskälen med nämndemännen innan domen expedierades.

Bild på de fyra justitieombudsmännen Fotograf: JO

Justitieombudsmännen

Text 2016/17 Fotograf: JO

Ombudsmännens översikt

Justitieombudsmännens övergripande redovisning av sina ansvarsområden för verksamhetsåret 2016/17.

Logo Twitter Fotograf: JO

JO på Twitter

Hitta de senaste JO-besluten via Twitter. JO twittrar ut länkar till nyligen webbpublicerade JO-beslut och annat aktuellt från myndigheten.

RSS logo Fotograf: JO

RSS-flöden

Använd våra RSS-kanaler för att hålla dig uppdaterad om det senaste från JO.