Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2018-03-20 Diarienummer:2436-2017

  Disciplinansvar för en rådman som inte meddelat domar inom föreskrivna tidsfrister i tre mål

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-20 Diarienummer:7627-2016

  Kritik mot rektorn vid Nordhemsskolan i Göteborg

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-16 Diarienummer:1692-2016

  Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Hällby, om kameraövervakning av intagna

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-16 Diarienummer:5606-2017

  Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att i flera ärenden ha skickat handlingar med uppgifter som omfattas av sekretess till en annan person än den som uppgifterna avsåg

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-16 Diarienummer:7993-2016

  Försäkringskassan kritiseras bl.a. för att inte ha informerat de försäkrade om möjligheten att skriva på finska samt för att inte ha anlitat tolk i tillräcklig omfattning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-15 Diarienummer:1365-2016

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Ystad för att en intagen inte underrättats om kameraövervakning och för bristande dokumentation

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-13 Diarienummer:3905-2017

  Allvarlig kritik mot en tidigare regiondirektör inom Landstinget Västernorrland för underlåtenhet att diarieföra allmänna handlingar

  Dölj information

  Sammanfattning

  En tidigare regiondirektör har i strid med såväl reglerna om
  diarieföring som landstingets interna riktlinjer underlåtit att diarieföra två avtal rörande en tidigare HR-direktörs anställning inom landstinget. JO konstaterar att den
  bristfälliga hanteringen har lett till att allmänna handlingar inte har kunnat lämnas ut vid begäran, och att extern granskning av det aktuella ärendet därigenom har avsevärt försvårats. Regiondirektören förtjänar allvarlig kritik för sin underlåtenhet att diarieföra de aktuella avtalen.
  I beslutet uttalar JO vidare att det är mycket allvarligt att handlingar som rör viktiga förhållanden som har med myndigheters verksamhet att göra hanteras vid sidan av
  det reguljära systemet för registrering av allmänna handlingar. JO har inte på ett tillfredsställande sätt kunnat utreda om det inträffade enbart beror på att en enskild
  medarbetare har brutit mot regler och riktlinjer, eller om det finns generella problem med rutinerna för diarieföring inom regionen. JO förutsätter dock att regionen tar det inträffade på största allvar och vidtar åtgärder för att se till att diarieföring och utlämnande av allmänna handlingar fortsättningsvis hanteras på ett korrekt sätt.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  3905-2017.pdf (207kb)
 • Beslutsdatum:2018-03-13 Diarienummer:4450-2016

  Kritik mot Inspektionen för vård och omsorg för handläggningen av ett ärende

  Läs mer
Sök beslut