Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-07-12 Diarienummer:6434-2018

  Anmälan mot Barn- och utbildningsnämnden i Årjängs kommun för handläggningen av en ansökan om en placering i förskola

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-07-12 Diarienummer:7417-2017

  Anmälan mot Barn- och utbildningsnämnden i Säters kommun för handläggningen av en ansökan om en placering i förskola

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-07-12 Diarienummer:8482-2017

  Anmälan mot Utbildningsnämnden i Essunga kommun för handläggningen av en ansökan om placering i förskola samt kritik mot nämnden för bristfällig handläggning av en begäran att få del av en handling

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-27 Diarienummer:550-2018

  Kritik mot Statens institutionsstyrelse för att ha brustit i tillsynen av en man som vårdades enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-25 Diarienummer:2670-2018

  Otillåtna samtal mellan anhållna i en polisarrest får inte spelas in utan rättsligt stöd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-25 Diarienummer:3967-2018

  Kritik mot Göteborgs stad för uppmaning till kommunens förskolechefer att inte tillåta personal att bära knappar från Lärarförbundet eller tröjor associerade till det s.k. Förskoleupproret

  Dölj information

  Sammanfattning

  Personal vid förskolor i Göteborg bar tröjor med texten "Förskoleupproret" och knappar med texten "STOPP färre barn NU! Lärarförbundet Göteborg". Arbetsgivaren Göteborgs stad gav förskolecheferna rådet att inte tillåta personalen att bära dessa tröjor och knappar. Enligt 2 kap. 1 § regeringsformen är varje medborgare tillförsäkrad yttrandefrihet gentemot det allmänna. JO konstaterar att budskapet på tröjorna och knapparna inte strider mot någon lag. Textinnehållet liksom den omständigheten att förskolepersonalen, såvitt framkommit, utför arbetet i sina privata kläder ger vidare intryck av att budskapen utgör personalens privata åsikter. Det finns ingen utredning som visar att bärandet av tröjorna och knapparna haft någon negativ inverkan på verksamheten. Mot denna bakgrund kommer JO fram till att Göteborgs stad inte haft fog för sina restriktioner när det gäller personalens klädsel. Stadens agerande har därmed utgjort en kränkning av personalens grundlagsfästa yttrandefrihet. Staden får kritik.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  3967-2018.pdf (310kb)
 • Beslutsdatum:2019-06-25 Diarienummer:4228-2018

  Kritik mot Partille kommun för förbud för personal att under arbetstid bära tröjor associerade till kampanjer av Lärarförbundet och det s.k. Förskoleupproret

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-24 Diarienummer:6093-2017

  Uttalanden om förutsättningarna för att Tullverket ska få undersöka innehållet i en elektronisk informationsbärare, t.ex. en mobiltelefon, som påträffas vid en tullkontroll

  Läs mer
Sök beslut