Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2017-05-22 Diarienummer:6694-2016

  Initiativärende mot Rättspsykiatriska kliniken i Säter, Landstinget Dalarna, angående missad tidsfrist enligt 7 § LPT m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-05-22 Diarienummer:4002-2016

  Kritik mot en lantmätare för handläggningen av en ansökan om ledningsförrättning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-05-22 Diarienummer:3348-2016

  Kritik mot en förrättningslantmätare för att han inte har iakttagit kraven på saklighet och opartiskhet i 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-05-22 Diarienummer:4001-2016

  Kritik mot en förrättningslantmätare för att hon inte har iakttagit kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-05-18 Diarienummer:416-2016

  Anmälan mot socialförvaltningen i Gävle kommun angående handläggningen av ett ärende om bistånd i form av en s.k. träningslägenhet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-05-18 Diarienummer:2323-2016

  Kritik mot en lantmätare med anledning av bl.a. utformningen av ett beslut att ställa in en förrättning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-05-17 Diarienummer:5254-2016

  Arbetsförmedlingen kritiseras för att bl.a. ha dröjt med att besvara en fråga om aktivitetsrapportering och för att inte ha uppfyllt sin kommunicerings- och underrättelseskyldighet

  Dölj information

  Sammanfattning

  N.N. var anvisad till det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och utvecklingsgarantin och skyldig att aktivitetsrapportera varje månad. När hon i slutet av maj 2016 besökte Arbetsförmedlingen för att byta kontor lämnade hon sina kontaktuppgifter på det nya kontoret och talade om att hon hade fått skyddade personuppgifter. Det visade sig i efterhand att uppgifterna inte hade tagits om hand på ett riktigt sätt. Några veckor senare mejlade N.N. till sin arbetsförmedlare och frågade hur hon skulle aktivitetsrapportera när hon hade skyddade personuppgifter. N.N. fick inte svar på sin fråga förrän den 30 augusti 2016. När N.N:s aktivitetsrapporter för maj, juni och juli månad inte kom in i tid beslutade Arbetsförmedlingen att stänga av henne från rätt till ersättning. De beslut som Arbetsförmedlingen skickade till N.N. med anledning av de uteblivna aktivitetsrapporterna skickades till hennes tidigare adress. Några brev kom i retur till Arbetsförmedlingen utan att någon åtgärd vidtogs. I beslutet kritiseras Arbetsförmedlingen för att ha dröjt med att svara på N.N:s fråga och för att inte ha uppfyllt sin kommunicerings- och underrättelseskyldighet enligt förvaltningslagen. Arbetsförmedlingen får också kritik för att inte ha registrerat N.N:s aktivitetsrapport för juli månad när den kom in till arbetsförmedlingskontoret. Ärendet visar vikten av att en arbetssökandes kontaktuppgifter registreras och att de är korrekta. För en arbetssökande som har skyddade personuppgifter är det naturligtvis särskilt viktigt att brev till sökanden inte skickas till andra adresser än sökandens

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  5254-2016 .pdf (190kb)
 • Beslutsdatum:2017-05-15 Diarienummer:2301-2016

  Kritik mot två rådmän vid Eksjö tingsrätt för utformningen av domskälen i mål om vårdnad om barn m.m.

  Läs mer
Sök beslut