Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2018-07-10 Diarienummer:4397-2017

  Skatteverkets rutin för personadresserad post är inte förenlig med grundlagen och kan ge upphov till straffansvar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-29 Diarienummer:1126-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Österåkers kommun för att nämnden inte beaktade barnperspektivet i ett ärende om bistånd till boende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-29 Diarienummer:5747-2016

  Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Södertälje kommun för underlåtenhet att i tid utreda om en missbrukare behövde vård enligt LVM

  Dölj information

  Sammanfattning

  AA hade under en lång tid missbrukat narkotika. Han avled i slutet av augusti 2016. AA:s syster gjorde i en anmälan till JO gällande att socialtjänsten inte snabbt nog hade vidtagit tillräckliga åtgärder för att hjälpa hennes bror.
  I ärendet aktualiseras en rad frågor som gäller grundläggande krav på socialnämndens
  handläggning och nämndens särskilda ansvar för att utreda och biståenskilda med allvarliga missbruksproblem. JO framhåller i beslutet att det ställs relativt höga krav på nämnden att bedriva ett aktivt och adekvat utredningsarbete. JO är särskilt kritisk till nämndens underlåtenhet att i tid genomföra en utredning enligt
  7 § LVM. JO anser inte heller att socialnämnden, trots upprepade orosanmälningar och klara indikationer beträffande AA:s hälsotillstånd och livssituation, gjort vad den ska för att kunna bedöma allvarligheten i AA:s missbruk och behov av LVM-vård.
  De brister som präglat nämndens handläggning i ärendet är sådana att JO anser att det finns skäl att rikta allvarlig kritik mot nämnden.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  5747-2016.pdf (245kb)
 • Beslutsdatum:2018-06-28 Diarienummer:1039-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Halmstads kommun för hanteringen av en begäran om att få ta del av allmän handling

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-28 Diarienummer:7179-2016

  Allvarlig kritik mot Farsta stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för att ha genomsökt en träningslägenhet utan samtycke

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-28 Diarienummer:7595-2016

  Kritik mot Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun för att i ett hyreskontrakt tagit in ett villkor om regelbundna tillsynsbesök

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-25 Diarienummer:1915-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Höganäs kommun för att den inte informerade en vårdnadshavare om att en utredning hade inletts om hans barn och för att nämnden placerade barnen i ett jourhem utan att vårdnadshavaren hade lämnat sitt samtycke till det

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-25 Diarienummer:5340-2017

  Kritik mot Polismyndigheten för att ha angett fel födelsedatum i ett pass

  Läs mer
Sök beslut