Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-12-04 Diarienummer:3515-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Rättviks kommun för bl.a. genomförandet av ett s.k. barnsamtal med en 14-årig pojke i hans skola; fråga bl.a. om nämnden i tillräcklig grad beaktade barnets behov av skydd för sin integritet innan nämnden sökte upp honom

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-12-04 Diarienummer:4009-2018

  Individ- och familjeomsorgsnämnden i Borås kommun kritiseras för dröjsmål med att överlämna en ansökan om ett offentligt biträde till förvaltningsrätten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-12-03 Diarienummer:1432-2018

  Allvarlig kritik mot Migrationsverket för hanteringen av en fråga om att en förvarstagen skulle friges och kritik mot Polismyndigheten för bristfälligt dokumenterade rutiner

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-11-29 Diarienummer:6774-2017

  Allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses ungdomshem Tysslinge för att personalen i strid med 2 kap. 6 § regeringsformen lagt ned och hållit fast en intagen ungdom mot golvet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-11-22 Diarienummer:4942-2018

  Socialnämnden i Vara kommun får kritik för att den ensidigt bestämt hur ett barns umgänge med vårdnadshavaren skulle utformas

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-11-21 Diarienummer:5040-2018

  Kritik mot Migrationsverket för att ha ställt ingående frågor om en asylsökandes skyddsskäl utan att först ha förordnat ett offentligtbiträde

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-11-06 Diarienummer:5866-2018

  Anmälan mot Finansinspektionen om ett inlägg som publicerades på myndighetens twitterkonto

  Dölj information

  Sammanfattning

  En tjänsteman vid Finansinspektionen publicerade av misstag ett inlägg med negativa åsikter om vissa politiska partier på myndighetens officiella twitterkonto. Inlägget raderades efter ett par minuter. Därefter klargjorde Finansinspektionen offentligt att myndigheten inte stod bakom inlägget.

  Enligt chefsJO står det klart att de politiska åsikter som kom till uttryck i twitterinlägget inte uppfyller regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet samt att publiceringen av inlägget skadade allmänhetens förtroende för myndigheten. ChefsJO konstaterar dock att myndigheten inte har brustit i regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet, eftersom publiceringen inte var förenlig med myndighetens riktlinjer. Eftersom den aktuella tjänstemannen har fått en skriftlig tillsägelse för bristande omdöme har chefsJO inte funnit anledning att ytterligare kommentera tjänstemannens agerande.

  I beslutet uttalar sig chefsJO även mer allmänt om myndigheters aktiviteter i sociala medier. ChefsJO noterar att myndigheter i allt större utsträckning är aktiva i sociala medier och genom sådana kan uppnå en snabbare och bredare spridning av information till allmänheten. Möjligheten att snabbt sprida information är dock förenad med ett stort ansvar, bl.a. för att informationen uppfyller kraven på saklighet och opartiskhet. Enligt chefsJO bör en myndighet som använder eller överväger att använda ett socialt medium noga överväga vilka risker det medför samt vilka åtgärder och rutiner som krävs för att minimera riskerna.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  5866-2018.pdf (203kb)
 • Beslutsdatum:2019-11-06 Diarienummer:923-2018

  Kritik mot Migrationsverket för bristfällig underrättelse om ett beslut

  Läs mer
Sök beslut