Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-03-20 Diarienummer:3409-2017

  Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande service gentemot en enskild som skrivit in sig hos myndigheten i syfte att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-03-19 Diarienummer:2845-2017

  Socialnämnden i Melleruds kommun får allvarlig kritik för att ha dröjt med att underrätta ett särskilt ungdomshem om att stöd för vård enligt 3 § LVU inte fanns och för att inte ha återkallat en begäran om s.k. polishandräckning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-03-15 Diarienummer:7734-2017

  Rättsmedicinalverkets och Polismyndighetens handläggning av ett ärende om handräckning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-03-12 Diarienummer:6506-2017

  Kritik mot Polismyndigheten för att en person omhändertogs och kroppsvisiterades utan att det fanns grund för det samt för polisens agerande i samband med att personen filmade ingripandet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-03-12 Diarienummer:7919-2017

  Kritik mot en regionpolischef för att han använt sin privata e-postadress i tjänsten i stor omfattning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-03-05 Diarienummer:3185-2017

  Kritik mot Arbetsförmedlingen för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmänna handlingar m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-02-27 Diarienummer:5867-2017

  Kritik mot Polismyndigheten för att en intagen inte fick behålla sin benprotes i arresten

  Dölj information

  Sammanfattning

  AA greps som misstänkt för misshandel och sattes in i en
  polisarrest. Han är underbensamputerad och har en protes under vänster knä. I samband med avvisiteringen beslutade Polismyndigheten att ta ifrån honom bl.a. hans benprotes.

  JO uttalar att ett beslut att ta ifrån en intagen i en polisarrest en benprotes måste föregås av individuella överväganden av om åtgärden är nödvändig och vilka följder
  det skulle kunna få om den intagne tillåts behålla sin protes. Övervägandena bör också avse hur det kan bedömas påverka den enskilde att vara utan benprotes och vilka eventuella anpassningar i cellen som kan behövas. Vidare måste det övervägas om tillsynen behöver utökas för att tillgodose den intagnes säkerhet och eventuella behov av hjälp.

  I detta fall finns det enligt JO inte någon konkret uppgift i utredningen som tyder på att det fanns en risk för att AA skulle skada sig själv. Även om det utifrån uppgifterna i
  ärendet inte går att utesluta att det fanns en risk för att AA skulle kunna skada andra med benprotesen borde den risken ha kunnat hanteras på ett mindre ingripande sätt
  än att ta ifrån AA protesen. Sammantaget ger utredningen inte stöd för att det varit nödvändigt att ta ifrån AA benprotesen med hänsyn till ordning och säkerhet. Det är
  också en brist att Polismyndigheten inte tycks ha reflekterat över om några särskilda åtgärder krävdes för att underlätta för AA under hans vistelse i cellen sedan han fått lämna ifrån sig benprotesen. Polismyndigheten kan inte undgå kritik för att AA inte fick behålla sin benprotes när han sattes in i cellen.

  Polismyndigheten kritiseras också för bristande dokumentation.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  5867-2017.pdf (182kb)
 • Beslutsdatum:2019-02-25 Diarienummer:3622-2017

  Kritik mot Polismyndigheten för behandlingen av en man som omhändertagits för berusning

  Läs mer
Sök beslut
 

Kriminalvårdens platsbrist

ChefsJO Elisabeth Rynning har beslutat att öppna ett initiativärende för att utreda vilka konsekvenser den ansträngda beläggningssituationen inom Kriminalvården får för de frihetsberövade.

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Allmänna arvsfonden

ChefsJO Elisabeth Rynning har yttrat sig över betänkandet En arvsfond i takt med tiden – En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden (SOU 2018:70).

Tillsatta tjänster

Tjänsten som kanslichef tillsatt genom beslut 2019-03-13.

Bild på de fyra justitieombudsmännen Fotograf: JO

Justitieombudsmännen

Ej hanterad e-post hos JO

Läs mer…

Världskarta Fotograf: JO

Internationella besök

Kommande besök till JO inkluderar en delegation från Myanmar och tjänstemän inom den belgiska polisen

Bild på ämbetsberättelsens omslag Fotograf: JO

Ämbetsberättelsen ute nu

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2018/19 är ute nu. Den behandlar perioden 1 juli 2017–30 juni 2018. Ämbetsberättelsen finns att ladda ner i sin helhet eller som enskilda kapitel.

Bild på Opcat-rapportens omslag Fotograf: JO

Opcat-rapport ute nu

Opcat-rapporten för perioden 2015–2017 är en sammanställning av gjorda iakttagelser och rekommendationer, samt en redovisning av de olika teman som Opcat-enheten arbetat med: kvinnliga frihetsberövade (2015), information om rättigheter (2016) och tillsyn av frihetsberövade (2017).

Illustration år 2017/18 Fotograf: JO

Ombudsmännens översikt

Justitieombudsmännens övergripande redovisning av sina ansvarsområden för verksamhetsåret 2017/18.

Logo Twitter Fotograf: JO

JO på Twitter

Hitta de senaste JO-besluten via Twitter. JO twittrar ut länkar till nyligen webbpublicerade JO-beslut och annat aktuellt från myndigheten.

RSS logo Fotograf: JO

RSS-flöden

Använd våra RSS-kanaler för att hålla dig uppdaterad om det senaste från JO.