Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2020-04-03 Diarienummer:8346-2018

  Kritik mot Migrationsverket för att ha lämnat felaktig och vilseledande information på sin webbplats och i ett standardiserat mejlsvar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-03-31 Diarienummer:4816-2018

  Allvarlig kritik mot Polismyndigheten för att inte ha följt beslut från Statens överklagandenämnd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-03-26 Diarienummer:2337-2019

  Socialnämnden i Alingsås kommun får kritik för att en enhetschef vid nämndens förvaltning beslutade att inleda utredningar om två syskon trots att hon var jävig

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-03-26 Diarienummer:4988-2018

  Individ- och familjeomsorgsnämnden i Sigtuna kommun får kritik för brister i handläggningen av en fråga om omplacering av ett barn som vårdas med stöd av LVU

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-03-25 Diarienummer:4790-2019

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Kumla, för en rutin om ombuds närvaro vid förhör i ärenden om varning enligt fängelselagen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-03-23 Diarienummer:8479-2018

  Kritik mot en polis som brustit i saklighet vid ett telefonsamtal med en enskild

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-03-20 Diarienummer:5316-2018

  En polis har beslutat om husrannsakan i en bil utan att det var fara i dröjsmål

  Läs mer
Sök beslut
 
Datumillustration Fotograf: JO

Öppettider 9 april

Torsdagen den 9 april är öppettiden hos JO begränsad till kl. 9–11.30.

JO:s bevakning av frihetsberövades situation under coronautbrottet

Omval av justitieombudsmän

Riksdagen valde i dag (2020-04-01) om Elisabeth Rynning som chefsjustitieombudsman samt Cecilia Nordenfelt och Lilian Wiklund som ställföreträdande justitieombudsmän.

Polisen följde inte beslut från överinstans

JO ger Polismyndigheten allvarlig kritik för att inte ha följt beslut från Statens överklagandenämnd.

JO utreder stoppade insättningar till intagna

JO Katarina Påhlsson har beslutat att öppna ett initiativärende för att granska Kriminalvårdens stopp för insättningar av pengar till intagna.

Tillsatta tjänster: Sex föredragande, ADM 240-2019

Två domare fällda för tjänstefel

JO väckte förra året åtal mot en rådman och en tidigare lagman för tjänstefel – domstolen har idag dömt dem båda för tjänstefel. Straffet blir dagsböter.

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Säkerhetsprövning av domare

JO Katarina Påhlsson har yttrat sig över promemorian Ds 2019:26 Säkerhetsprövning av domare.

Illustration verksamhetsår 2018/19 Fotograf: JO

Ombudsmännens översikt

Justitieombudsmännens övergripande redovisning av sina ansvarsområden för verksamhetsåret 2018/19.

Bild på justitieombudsmännen Fotograf: JO

Justitieombudsmännen

Logo Twitter Fotograf: JO

JO på Twitter

Hitta de senaste JO-besluten via Twitter. JO twittrar ut länkar till nyligen webbpublicerade JO-beslut och annat aktuellt från myndigheten.

RSS logo Fotograf: JO

RSS-flöden

Använd våra RSS-kanaler för att hålla dig uppdaterad om det senaste från JO.