Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-03-20 Diarienummer:3409-2017

  Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande service gentemot en enskild som skrivit in sig hos myndigheten i syfte att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-03-19 Diarienummer:2845-2017

  Socialnämnden i Melleruds kommun får allvarlig kritik för att ha dröjt med att underrätta ett särskilt ungdomshem om att stöd för vård enligt 3 § LVU inte fanns och för att inte ha återkallat en begäran om s.k. polishandräckning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-03-15 Diarienummer:7734-2017

  Rättsmedicinalverkets och Polismyndighetens handläggning av ett ärende om handräckning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-03-12 Diarienummer:6506-2017

  Kritik mot Polismyndigheten för att en person omhändertogs och kroppsvisiterades utan att det fanns grund för det samt för polisens agerande i samband med att personen filmade ingripandet

  Dölj information

  Sammanfattning

  En polis omhändertog en man för identifiering, kroppsvisiterade honom och tog hans telefon. Polisen grundade sitt ingripande på att mannen kunde vara efterlyst, bl.a. på grund av att han inte ville identifiera sig. Mannen filmade stora delar av ingripandet men blev upprepade gånger tillsagd att sluta filma.

  JO konstaterar att omständigheterna vid ingripandet inte var sådana att det fanns anledning att anta att mannen var efterlyst och att det därför saknades rättsliga förutsättningar för ingripandet.

  Ur rättssäkerhetssynpunkt och för allmänhetens insyn i polisens arbete är det viktigt att enskilda har möjlighet att filma polisen, under förutsättning att det inte på något
  konkret sätt hindrar polisens arbete eller t.ex. innebär en säkerhetsrisk.

  När det gäller risken för att personer som filmar polisingripanden hanterar filmerna i strid med vad som gäller om behandling av personuppgifter uttalar JO att utrymmet för en polis att i sin tjänsteutövning ge uttryck för rent personliga uppfattningar eller önskemål om att en person ska upphöra med ett visst beteende är mycket litet. Det är viktigt att en polis inte uttrycker sig eller agerar på ett sådant sätt att en enskild uppfattar det som ett tvång att sluta filma eller i övrigt får uppfattningen att han eller
  hon är skyldig att följa en uppmaning att sluta filma. JO framhåller också att försiktighet måste iakttas i en sådan situation så att polisens åtgärder inte kommer i strid med den grundlagsskyddade anskaffarfriheten. JO konstaterar att polisens upprepade tillsägelser att sluta filma inte var acceptabla.

  Polismyndigheten kritiseras för det felaktiga ingripandet och agerandet i övrigt.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  6506-2017.pdf (249kb)
 • Beslutsdatum:2019-03-12 Diarienummer:7919-2017

  Kritik mot en regionpolischef för att han använt sin privata e-postadress i tjänsten i stor omfattning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-03-05 Diarienummer:3185-2017

  Kritik mot Arbetsförmedlingen för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmänna handlingar m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-02-27 Diarienummer:5867-2017

  Kritik mot Polismyndigheten för att en intagen inte fick behålla sin benprotes i arresten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-02-25 Diarienummer:3622-2017

  Kritik mot Polismyndigheten för behandlingen av en man som omhändertagits för berusning

  Läs mer
Sök beslut
 

Kriminalvårdens platsbrist

ChefsJO Elisabeth Rynning har beslutat att öppna ett initiativärende för att utreda vilka konsekvenser den ansträngda beläggningssituationen inom Kriminalvården får för de frihetsberövade.

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Allmänna arvsfonden

ChefsJO Elisabeth Rynning har yttrat sig över betänkandet En arvsfond i takt med tiden – En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden (SOU 2018:70).

Tillsatta tjänster

Tjänsten som kanslichef tillsatt genom beslut 2019-03-13.

Bild på de fyra justitieombudsmännen Fotograf: JO

Justitieombudsmännen

Ej hanterad e-post hos JO

Läs mer…

Världskarta Fotograf: JO

Internationella besök

Kommande besök till JO inkluderar en delegation från Myanmar och tjänstemän inom den belgiska polisen

Bild på ämbetsberättelsens omslag Fotograf: JO

Ämbetsberättelsen ute nu

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2018/19 är ute nu. Den behandlar perioden 1 juli 2017–30 juni 2018. Ämbetsberättelsen finns att ladda ner i sin helhet eller som enskilda kapitel.

Bild på Opcat-rapportens omslag Fotograf: JO

Opcat-rapport ute nu

Opcat-rapporten för perioden 2015–2017 är en sammanställning av gjorda iakttagelser och rekommendationer, samt en redovisning av de olika teman som Opcat-enheten arbetat med: kvinnliga frihetsberövade (2015), information om rättigheter (2016) och tillsyn av frihetsberövade (2017).

Illustration år 2017/18 Fotograf: JO

Ombudsmännens översikt

Justitieombudsmännens övergripande redovisning av sina ansvarsområden för verksamhetsåret 2017/18.

Logo Twitter Fotograf: JO

JO på Twitter

Hitta de senaste JO-besluten via Twitter. JO twittrar ut länkar till nyligen webbpublicerade JO-beslut och annat aktuellt från myndigheten.

RSS logo Fotograf: JO

RSS-flöden

Använd våra RSS-kanaler för att hålla dig uppdaterad om det senaste från JO.