Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-11-06 Diarienummer:5866-2018

  Anmälan mot Finansinspektionen om ett inlägg som publicerades på myndighetens twitterkonto

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-11-06 Diarienummer:923-2018

  Kritik mot Migrationsverket för bristfällig underrättelse om ett beslut

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-10-30 Diarienummer:3407-2018

  Kritik mot Bildningsstyrelsen i Avesta kommun för att ha kränkt en anställds yttrandefrihet efter ett kritiskt inlägg på Facebook

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-10-22 Diarienummer:3390-2019

  Kritik mot Förvaltningsrätten i Härnösand för långsam handläggning av ett mål om sjukersättning och för brister vid en muntlig underrättelse om ett beslut om förtursförklaring i samma mål

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-10-21 Diarienummer:7105-2018

  Kritik mot Socialnämnden i Haninge kommun för att en socialsekreterare upprättat och lämnat in ett yttrande till tingsrätten i ett ärende om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-10-15 Diarienummer:1138-2018

  Vissa frågor om Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material. Även kritik mot myndigheten för att ha brustit iserviceskyldigheten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-10-15 Diarienummer:3160-2017

  Kritik mot Region Norrbotten och en hälsocentral inom regionen för bristfälliga rutiner i frågor om sekretess och utlämnande av uppgifter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-10-15 Diarienummer:5310-2018

  Kritik mot Kriminalvården, häktet Uppsala, för flera brister i hanteringen av en intagens vistelse vid en sjukvårdsinrättning

  Läs mer
Sök beslut
 

Bolagsverket kritiseras för bristande information

Bolagsverket kritiseras för att ha skickat ut bristfällig information och för att onödigt ha försvårat för enskilda att söka dispens.

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Organbevarande behandling för donation

ChefsJO Elisabeth Rynning har yttrat sig över slutbetänkandet Organbevarande behandling för donation (SOU 2019:26)

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Digital kommunikation i domstolsprocesser

JO Katarina Påhlsson har yttrat sig över promemorian Digital kommunikation i domstolsprocesser (Ds 2019:18)

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Reglering av personuppgiftsbehandling

ChefsJO Elisabeth Rynning har yttrat sig över E-hälsomyndighetens rapport Reglering av personuppgiftsbehandling

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

En strängare syn på vapenbrott

JO Per Lennerbrandt har yttrat sig över promemorian En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor (Ds 2019:14)

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Kontroller vid högskoleprovet

JO Katarina Påhlsson har yttrat sig över delbetänkandet Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk (SOU 2019:37)

Aktuella inspektioner

• Den 12–13 november inspekteras Rättspsykiatri Vård Stockholm, sektion Nord
• Den 12–14 november inspekteras Polismyndigheten, lokalpolisområde Uppsala Knivsta
• Den 13–14 november inspekteras Polismyndigheten, rättsenhet Mitt
• Den 19–21 november inspekteras Lunds tingsrätt

Bilder på de fyra ombudsmännen Fotograf: Foto: Pernille Tofte

Justitieombudsmännen

Illustration år 2017/18 Fotograf: JO

Ombudsmännens översikt

Justitieombudsmännens övergripande redovisning av sina ansvarsområden för verksamhetsåret 2017/18.

Logo Twitter Fotograf: JO

JO på Twitter

Hitta de senaste JO-besluten via Twitter. JO twittrar ut länkar till nyligen webbpublicerade JO-beslut och annat aktuellt från myndigheten.

RSS logo Fotograf: JO

RSS-flöden

Använd våra RSS-kanaler för att hålla dig uppdaterad om det senaste från JO.