Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-05-17 Diarienummer:7875-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Vänersborgs kommun för att nämnden utan lagstöd beslutat om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU innefattande krav på drogtest

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-05-16 Diarienummer:2743-2018

  Allvarlig kritik mot en rådman vid Förvaltningsrätten i Falun för att i ett mål om beredande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga ha förordnat om verkställigheten utan stöd i lagen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-05-16 Diarienummer:2744-2018

  Allvarlig kritik mot en rådman vid Förvaltningsrätten i Karlstad för att i ett mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga ha låtit de omedelbara omhändertagandena bestå utan stöd i lagen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-05-16 Diarienummer:330-2018

  Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Bodens kommun för att den verkställde en dom som gällde vård enligt LVU innan den hade vunnit laga kraft. Även kritik mot en tjänsteman vid nämndens förvaltning för utformningen av en journalanteckning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-05-16 Diarienummer:4378-2018

  Uttalanden om tillämpningen av bestämmelserna om avskiljande och säkerhetsplacering på förvarstagna som använt narkotika eller anträffats med narkotika utan att vara påverkade

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-05-13 Diarienummer:4281-2017

  Anmälan mot Region Jönköpings län om möjligheterna till kontant betalning av patientavgifter m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-05-08 Diarienummer:893-2018

  Kritik mot Överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs kommuner för handläggningen av ärenden om anordnande av godmanskap

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-05-07 Diarienummer:5302-2017

  Anmälan mot Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem Rebecka: fråga bl.a. om hemmet hade brustit i uppsikten över ett barn som vårdades i enskildhet

  Läs mer
Sök beslut