Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-09-20 Diarienummer:1852-2018

  Kritik mot en kriminalvårdare inom Kriminalvården, anstalten Johannesberg, för hennes agerande i anstaltens brottsofferslussverksamhet m.m

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-09-20 Diarienummer:4424-2018

  Kritik mot Kriminalvården, huvudkontoret och anstalten Västervik Norra, för bristfällig handläggning av en förnyad riskbedömning m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-09-18 Diarienummer:2207-2018

  Försäkringskassan får allvarlig kritik för att bl.a. ha dröjt närmare nio månader med att lämna över ett överklagande till förvaltningsrätten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-09-17 Diarienummer:7035-2017

  Uttalanden i vissa frågor om handläggningen av sena aborter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-09-16 Diarienummer:2476-2018

  Socialnämnden i Falu kommun får kritik för att inte ha tillfrågat vårdnadshavarna om deras inställning till att nämnden samtalade med barnen under handläggningen av en barnutredning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-09-16 Diarienummer:957-2018

  Allvarlig kritik mot ordföranden i Socialnämnden i Karlskoga kommun för att hon fattade ett beslut om omplacering av ett barn som vårdades med stöd av LVU

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-09-02 Diarienummer:7286-2018

  Initiativ om användandet av väntceller inom Kriminalvårdens häktesverksamhet

  Dölj information

  Sammanfattning

  Vid flera Opcat-inspektioner under 2018 uppmärksammades att vissa av Kriminalvårdens häkten har s.k. väntceller. Det är fråga om mindre fönsterlösa utrymmen där intagna kan placeras i väntan på att de t.ex. ska skrivas in i häktet eller vid matuppehåll. I beslutet konstaterar chefsJO att väntcellerna inte uppfyller de krav som ställs på förvaringsutrymmen i förordningen (2014:1108) om utformningen av häkten och polisarrester. Förordningen saknar en definition av begreppet förvaringsutrymme, och väntceller i häktesverksamheter är inte undantagna från förordningens krav. ChefsJO har förståelse för att det kan finnas ett behov av att använda väntceller i samband med in- och utskrivningar. För att det ska vara möjligt krävs dock att den aktuella förordningen ändras. I ärendet har det kommit fram uppgifter om att intagna kan vara placerade i väntceller i flera timmar. Enligt chefsJO måste i detta sammanhang även förvaringstider som uppgår till en timme beskrivas som långa. Om Kriminalvården ska använda väntceller bör förordningen ändras för att förhindra att dessa celler utformas och används på ett godtyckligt sätt. Därför överlämnas en kopia av beslutet till regeringen för kännedom.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  7286-2018.pdf (251kb)
 • Beslutsdatum:2019-08-30 Diarienummer:6547-2017

  Initiativärende. Fråga om uppgifter som omfattas av sekretess har utbytts mellan självständiga verksamhetsgrenar inom Statens institutionsstyrelse i strid med bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

  Läs mer
Sök beslut