Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2017-05-22 Diarienummer:6694-2016

  Initiativärende mot Rättspsykiatriska kliniken i Säter, Landstinget Dalarna, angående missad tidsfrist enligt 7 § LPT m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-05-22 Diarienummer:4002-2016

  Kritik mot en lantmätare för handläggningen av en ansökan om ledningsförrättning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-05-22 Diarienummer:3348-2016

  Kritik mot en förrättningslantmätare för att han inte har iakttagit kraven på saklighet och opartiskhet i 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-05-22 Diarienummer:4001-2016

  Kritik mot en förrättningslantmätare för att hon inte har iakttagit kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-05-18 Diarienummer:416-2016

  Anmälan mot socialförvaltningen i Gävle kommun angående handläggningen av ett ärende om bistånd i form av en s.k. träningslägenhet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-05-18 Diarienummer:2323-2016

  Kritik mot en lantmätare med anledning av bl.a. utformningen av ett beslut att ställa in en förrättning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-05-17 Diarienummer:5254-2016

  Arbetsförmedlingen kritiseras för att bl.a. ha dröjt med att besvara en fråga om aktivitetsrapportering och för att inte ha uppfyllt sin kommunicerings- och underrättelseskyldighet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-05-15 Diarienummer:2301-2016

  Kritik mot två rådmän vid Eksjö tingsrätt för utformningen av domskälen i mål om vårdnad om barn m.m.

  Läs mer
Sök beslut