Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2017-02-24 Diarienummer:3978-2016

  Allvarlig kritik mot Stadsbyggnadsnämnden i Haninge kommun för felaktig handläggning av ärenden om flyttning av två bilar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-02-24 Diarienummer:2716-2016

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Hinseberg, för behandlingen av en intagen i samband med urinprovtagning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-02-22 Diarienummer:6112-2015

  Kritik mot Polismyndigheten, polisregion Mitt, för bristande dokumentation vid utlämnande av en sekretesskyddad uppgift till Kronofogdemyndigheten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-02-22 Diarienummer:2127-2016

  Kritik mot Landstinget i Värmland för felaktig information i kallelserna till det första tandvårdsbesöket

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-02-22 Diarienummer:4197-2015

  Kritik mot Polismyndigheten, polisregion Syd, för att kontanter omhändertagits i samband med ett ingripande m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-02-21 Diarienummer:548-2016

  Kritik mot Kronofogdemyndigheten bl.a. för att den i ett mål om verkställighet betalade ut pengar till gäldenären i stället för till sökanden

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-02-16 Diarienummer:149-2016

  Uttalanden om hur innehållet i ett mejl som den dåvarande chefen för Polismyndighetens kommunikationsavdelning skickat förhåller sig till reglerna om yttrandefrihet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-02-02 Diarienummer:5883-2015

  Allvarlig kritik mot Sjöfartsverket och Näringsdepartementet för bl.a. bristande diarieföring av allmänna handlingar

  Läs mer
Sök beslut