Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2018-04-20 Diarienummer:7914-2016

  Anmälan med anledning av visitation av elevskåp på Stenungskolan i Stenungsunds kommun

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-04-12 Diarienummer:4915-2016

  Kritik mot Polismyndigheten för hur polisen hanterade avlägsnandet av en 13-åring och för bristfällig dokumentation av ingripandet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-04-09 Diarienummer:1200-2017

  Kritik mot Samhällsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun för att ha informerat ett företag om att en tidning hade begärt ut handlingar om företagets verksamhet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-28 Diarienummer:2214-2016

  Initiativ om säkerheten för de intagna i Kriminalvården, anstalten Salberga i samband med en allvarlig våldsincident

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-26 Diarienummer:1087-2016

  Initiativ om Kriminalvårdens möjlighet till differentiering av kvinnliga intagna i anstalt m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-23 Diarienummer:494-2016

  Kritik mot individ- och familjeomsorgen i Ånge kommun för att ha tagit kontakt med en förälder per sms inför ett s.k. snabbyttrande till domstol

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-22 Diarienummer:7923-2017

  Kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm för bristande kontroll av domstolens behörighet och mot en domare vid förvaltningsrätten för att hon utan stöd i lagen beslutade att lämna över ett mål till en annan förvaltningsrätt

  Dölj information

  Sammanfattning

  Försäkringskassan lämnade över ett överklagande i ett ärende om sjukersättning till Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten påbörjade handläggningen av målet genom skriftväxling. Cirka fem månader senare beslutade
  förvaltningsrätten att lämna över handlingarna i målet till Förvaltningsrätten i Malmö. Som skäl för detta angavs att Förvaltningsrätten i Stockholm inte var behörig att pröva
  överklagandet men att Förvaltningsrätten i Malmö var det.

  JO kritiserar förvaltningsrätten för att ha brustit i den kontroll av domstolens behörighet som ska göras när målet kommer in till domstolen.

  JO konstaterar vidare att eftersom Förvaltningsrätten i Stockholm hade påbörjat handläggningen av målet saknades lagstöd för att lämna över handlingarna i målet till
  Förvaltningsrätten i Malmö. I stället skulle Förvaltningsrätten i Stockholm ha avvisat överklagandet. Försäkringskassans skyldighet att lämna över överklagandet till den förvaltningsrätt som var behörig hade därmed återigen aktualiserats. Den domare som fattade det felaktiga överlämnandebeslutet får kritik.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  7923-2017.pdf (193kb)
 • Beslutsdatum:2018-03-20 Diarienummer:2436-2017

  Disciplinansvar för en rådman som inte meddelat domar inom föreskrivna tidsfrister i tre mål

  Läs mer
Sök beslut