• Skriv ut

JO söker en byråchef

Riksdagens ombudsmän (JO) granskar på riksdagens uppdrag att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar. Granskningen är särskilt inriktad på att myndigheter och andra som står under JO:s tillsyn iakttar grundlagens krav på opartiskhet och saklighet samt på att grundläggande fri- och rättigheter respekteras. Hos JO arbetar ca 75 personer, av vilka ca 55 är jurister. Verksamheten är indelad i fyra tillsynsavdelningar och en administrativ avdelning. Vid varje tillsynsavdelning finns två, eller i något fall tre, byråchefer med ansvar för sina respektive sakområden. Förändringar i ansvarsområdena kan förekomma.

En av byråcheferna inom JO:s ansvarsområde 2 ska gå i pension. JO söker därför en ersättare. Inom ansvarsområdet handläggs för närvarande ärenden som rör JO:s tillsyn över kriminalvården och försvaret. Frågor rörande tryck-och yttrandefrihet samt offentlighet- och sekretesslagstiftningen är också vanligt förekommande. Tjänsten är placerad vid chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynnings tillsynsavdelning. För mer information se www.jo.se.

Som byråchef ska man hålla sig informerad om utvecklingen inom sina sakområden i fråga om t.ex. lagstiftning, rättspraxis och myndighetsorganisation. Man ansvarar bl.a. för granskning av anmälningar, fördelar ärenden på föredraganden och granskar deras beslutsförslag innan de läggs fram för JO. I uppgiften ingår att arbetsleda föredragandena och hålla regelbundna genomgångar med dem i syfte att säkerställa att ärendena blir handlagda på ett tillfredsställande sätt och avgjorda så snabbt som möjligt. Som byråchef ansvarar man också för planeringen av och medverkar i JO-inspektioner. På uppdrag av JO utför man själv inspektioner och avgör självständigt vissa ärenden.

JO söker en erfaren jurist med mycket goda juridiska kunskaper. Du som söker ska ha en utpräglad analysförmåga och kunna uttrycka dig mycket väl i tal och skrift. Du ska vara noggrann, kunna ta stort eget ansvar och ha ett mycket gott omdöme. Du måste vidare ha hög arbetskapacitet, en mycket god samarbetsförmåga och goda ledaregenskaper. Du bör även ha erfarenhet av eget kvalificerat beslutsfattande. Fördjupade kunskaper i förvaltningsrätt, kunskaper inom de aktuella rättsområdena och erfarenhet av tillsynsarbete är meriterande. Även erfarenhet av arbetsledning kan vara meriterande.

För anställning krävs godkänd kontroll enligt säkerhetsskyddslagen.

Tillträde enligt överenskommelse.

JO:s lokaler är centralt belägna vid Kungsträdgården i Stockholm. Som anställd har du tillgång till bl.a. ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter.

JO eftersträvar att ta till vara de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Upplysning om tjänsten lämnas av kanslichefen Agneta Lundgren
tel. 08-786 50 82, eller byråchefen Dan Johansson tel. 08-786 50 97.

Skriftlig intresseanmälan med meritförteckning och de handlingar som åberopas ska snarast, dock senast den 24 maj 2019 ha kommit in till Riksdagens ombudsmän (JO), Box 163 27, 103 26 Stockholm eller till e-postadress rekrytering@jo.se. Märk din ansökan med diarienummer "ADM 105-2019".