• Skriv ut

JO söker föredragande

JO söker hovrätts- eller kammarrättsassessorer, eller andra kvalificerade jurister, för anställning som föredragande.

JO granskar på riksdagens uppdrag att statliga och kommunala myndigheter och andra som står under JO:s tillsyn följer lagar och andra författningar i sin verksamhet. Hos JO arbetar ca 70 personer, varav cirka 45 är jurister.

JO erbjuder ett omväxlande och intellektuellt krävande arbete som innefattar kvalificerade juridiska bedömningar. Arbetet är självständigt, med eget ansvar för utredningen i de ärenden man handlägger. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av att utreda anmälningar från allmänheten och att ge förslag till beslut i dessa ärenden. Det ingår även att delta vid inspektioner av myndigheter och att utarbeta yttranden över lagstiftningsremisser.

Arbetet som föredragande ställer krav på juridisk skicklighet och mycket god analytisk förmåga. Du bör ha lätt för att snabbt identifiera juridiskt relevanta frågeställningar och ha förmåga att självständigt göra nödvändiga prioriteringar. Du ska ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

För information om JO:s verksamhet se  www.jo.se.

Anställningsvillkor: Vid anställning hos Riksdagens ombudsmän (JO) tillämpas löne- och förmånsavtalet för sakkunniga (specialister) och Villkorsavtal-T Riksdagsförvaltningen.

JO:s lokaler är centralt belägna vid Kungsträdgården i Stockholm. Som anställd har du tillgång till bl.a. ett brett utbud av kultur- och friskvårdsaktiviteter.

Varaktighet: Tidsbegränsade tjänster (sexårsförordnande).

Tillträde: Enligt överenskommelse.

JO eftersträvar att ta till vara de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Upplysningar lämnas av kanslichefen Agneta Lundgren, tel. 08-786 50 82. Fackliga företrädare är för SACO Christina Ribbhagen tel. 08-786 44 15 och för ST Bertil Hansson, tel. 08-786 65 30.

Skriftlig intresseanmälan med meritförteckning och de handlingar som åberopas ska senast den 4 april 2018 ha kommit in till Riksdagens ombudsmän (JO), Box 16327, 103 26 Stockholm eller till e-postadress rekrytering@jo.se. Uppge i ansökan diarienummer ”ADM 83-2018”.