• Skriv ut

Tillsatt tjänst: En föredragande

Riksdagens ombudsmän har genom beslut den 15 maj 2018 anställt Sofie Strandberg fr.o.m. den 20 augusti 2018, ADM 133-2018. 

Beslutet kan överklagas hos Riksdagens överklagandenämnd. Skrivelse med överklagande ges in till Riksdagens ombudsmän, Box 16327, 103 26 Stockholm, senast den 5 juni 2018.