• Skriv ut

Tillsatt tjänst: En registrator, ADM 222-2017

Riksdagens ombudsmän har genom beslut den 6 november anställt Lilian Hedenqvist.

Beslutet kan överklagas hos Riksdagens överklagandenämnd. Skrivelse med överklagande ges in till Riksdagens ombudsmän senast den 30 november 2017, Box 16327, 103 26 Stockholm,