Tillsatt tjänst: En registrator (vikariat), dnr ADM 146-2017

Riksdagens ombudsmän har genom beslut den 29 juni 2017 anställt Lilli Hedenqvist fr.o.m. den 1 oktober 2017.

Beslutet kan överklagas hos Riksdagens överklagandenämnd. Skrivelse med överklagande ges in till Riksdagens ombudsmän, Box 16327, 103 26 Stockholm, senast den 20 juli 2017.