• Skriv ut

Tillsatt tjänst: En byråchef

Riksdagens ombudsmän har genom beslut den 13 februari 2017 anställt Maria Wagermark som byråchef fr.o.m. den 1 mars 2017, dnr ADM 52-2017. 

Beslutet kan överklagas hos Riksdagens överklagandenämnd. Skrivelse med överklagande ges in till Riksdagens ombudsmän, Box 16327, 103 26 Stockholm, senast den 6 mars 2017. 

Senast uppdaterad 2017-02-13