• Skriv ut

Tillsatta tjänster: Fyra föredragande

Riksdagens ombudsmän har genom beslut den 3 maj 2018 anställt fyra föredragande:

Anna Spinnell fr.o.m. den 20 augusti 2018, ADM 125-2018
Karim Ouahid  fr.o.m. den 10 september 2018, ADM 126-2018
Madeleine Nilsson fr.o.m. den 20 augusti 2018, ADM 127-2018
Charlotta Nyhlén fr.o.m. den 1 september 2018, ADM 128-2018

Besluten kan överklagas hos Riksdagens överklagandenämnd. Skrivelse med överklagande ges in till Riksdagens ombudsmän, Box 16327, 103 26 Stockholm, senast den 28 maj 2018.