• Skriv ut

Tillsatta tjänster: Två föredragande

Riksdagens ombudsmän har genom beslut den 2 maj 2018 anställt:

Simon Törnvall som föredragande fr.o.m. den 1 juni 2018, 
ADM 123-2018
Eva Fridén som föredragande fr.o.m. den 1 maj 2018, 
ADM 124-2018.

Besluten kan överklagas hos Riksdagens överklagandenämnd. Skrivelse med överklagande ges in till Riksdagens ombudsmän, Box 16327, 103 26 Stockholm, senast den 24 maj 2018.