JO granskar LSS-handläggning

Stf Lilian Wiklund Fotograf: Pernille TofteStf JO Lilian Wiklund

JO kommer att inleda en övergripande undersökning av kommunernas handläggning av LSS-ärenden. Undersökningen baseras på inspektioner av ett antal slumpvist utvalda kommuner.

Bakgrunden är att JO under en tid har fått flera anmälningar mot olika kommuner med klagomål som rör långsam handläggning av ansökningar om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Läs hela beslutet

Senast uppdaterad 2017-11-08