Bašo pristupnost

O vebthan tano gradimo so tu sar vizitari ka arakhe isto informacia ko buteder čania.

Ko podnožje isi disave čhinde drumia dži ko disave informacie.

Meniba e teksteskoro baripa

Tu korkoro šaj te menine e teksteskoro bapiba ki vebdrabardo. Ko buteder vebdrabarde akava šaj te kjerelpe te pritisnine o tasteri Ctrl hem te vrtine ko čhivindano trkaljako. Ako na funkcirinela šaj te dža ko vebdrabareskoro sikav-meni (Visa-meny):

Internet Explorer: Birin Visa hem palo odova teksteskoro baripa

Firefox: Birin Saikeriba hem palo odova bajrar e teksteskoor baripa. Isto šaj te pritisnine o tasteri Ctrl hem te pritisnine ko + ja -.

Safari: odbirin saikeriba hem palo odova bajrar e teksteskoro baripa ja tiknar e bajrar e teksteskoro baripa.

Kjerutnolafeskoro veb

E JO:ro vebthan tano uključimo ko Kjerutnolafeskoro veb. Odova značinela so bizolovengoro šaj te šune tekstia ko amare vebrig.

Drabar panda bašo sar šaj odolea te podžine ki amari vebrig bašo Kjerutnolafeskoro Veb (talande webb)

Zadnjo puti 2019-11-14