Kjerutnolafeskoro veb

Šaj bizolovengoro te šune tekstia ko amaro vebthan. Ko JO.ro vebthan so tano uključimo ko Kjerutnolafeskoro Veb.

Kjerutnolafeskoro Veb drabarela i vebrig hem o pdf formati, obeležinea o teksti so ka drabarelpe, šparinea o drabardo teksti sar mp3 hem dela šaipe te upotrebinelpe drabaribaskoro lenjiri ja štitinea te šaj te fokusirinelpe ko odova so drabarea.

Te šaj te upotrebine o Kjerutnolafeskoro Veb valjani te le jekh bizolovengoro programi ko tlo komjuteri.

  1. Sar jekhto kliknin ko linko: le programa bašo Kjerutnolafeskoro Veb (phravelape ko nevo džami). Sledin o upustvia ki rig.
  2. Palo odova klikninea ko okružimo ikoni tele ki desno kjuša ko tlo komjuteri. Šaj te kjere buteder postapke drabaribaske hem menibe renkiengere šeme. Šaj te birine soro teksti, po jekh lafjori ja soro rig.
Zadnjo puti 2013-06-11