Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2020-06-04 Diarienummer:2050-2018

  Kritik mot psykiatrin inom tre regioner för rutiner som innebär att samtliga patienter med diagnosen adhd måste gå med på övervakade urinprovskontroller för att komma i fråga för behandling med centralstimulerande läkemedel

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-04 Diarienummer:5286-2018

  Kritik mot hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm för bristfällig hantering av en ändring av vissa riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel samt för bristande handläggning av ett ärende om utlämnande av allmän handling

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-03 Diarienummer:6849-2018

  Bestämmelsen i 28 kap. 14 § rättegångsbalken om att ta fingeravtryck utgör inte lagstöd för ett beslut om att med tvång lägga en misstänkts finger på en mobiltelefon för att låsa upp telefonen eller en applikation i den

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-05-28 Diarienummer:3801-2018

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården för att cancerbehandlingen av en multisjuk äldre man blivit kraftigt fördröjd och för brister i omvårdnaden m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-05-26 Diarienummer:5243-2018

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården, häktet Sollentuna, för att rutiner vid matvägran inte har följts och för bristfällig dokumentation m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-05-19 Diarienummer:1468-2019

  Kritik mot Kommunstyrelsen i Bollnäs kommun för brister i handläggningen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar och kritik mot en tjänsteman för en uppmaning att radera mejl

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-05-18 Diarienummer:7851-2018

  Försäkringskassan kritiseras för att i ett ärende om ersättning enligt arbetsskadeförsäkringen utan avgränsning ha begärt in en stor mängd handlingar med sekretesskyddat innehåll

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-05-12 Diarienummer:8337-2018

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården för att ha fattat ett beslut som står i strid med gällande förordning

  Läs mer
Sök beslut