Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2020-05-28 Diarienummer:3801-2018

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården för att cancerbehandlingen av en multisjuk äldre man blivit kraftigt fördröjd och för brister i omvårdnaden m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-05-26 Diarienummer:5243-2018

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården, häktet Sollentuna, för att rutiner vid matvägran inte har följts och för bristfällig dokumentation m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-05-19 Diarienummer:1468-2019

  Kritik mot Kommunstyrelsen i Bollnäs kommun för brister i handläggningen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar och kritik mot en tjänsteman för en uppmaning att radera mejl

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-05-18 Diarienummer:7851-2018

  Försäkringskassan kritiseras för att i ett ärende om ersättning enligt arbetsskadeförsäkringen utan avgränsning ha begärt in en stor mängd handlingar med sekretesskyddat innehåll

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-05-12 Diarienummer:8337-2018

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården för att ha fattat ett beslut som står i strid med gällande förordning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-05-11 Diarienummer:1959-2019

  Försäkringskassan får allvarlig kritik för att inte ha utrett möjligheten att anpassa formerna för en utredningsåtgärd till den enskildes behov och för bristfälliga beslutsmotiveringar när sjukpenningen drogs in

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-05-11 Diarienummer:5219-2018

  Socialnämnden i Uddevalla kommun får kritik för att två handläggare inte försökte komma i kontakt med en vårdnadshavare innan de åkte till hennes hem för att göra s.k. skyddsbedömningar om barnen m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-05-07 Diarienummer:7896-2019

  Kritik mot Riksarkivet för lång handläggningstid vid utlämnande av en kopia av en allmän handling

  Läs mer
Sök beslut