Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-05-23 Diarienummer:1696-2018

  Vård- och äldreomsorgsnämnden i Alingsås kommun får kritik för att ett beslut om rätt till personlig assistans enligt LSS tidsbegränsades i avvaktan på ett beslut från Försäkringskassan i ett ärende där om assistansersättning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-05-21 Diarienummer:3053-2018

  Kritik mot Kommunstyrelsen i Umeå kommun som låtit ett juridiskt ombud delta i handläggningen av ärenden om handlingsutlämnande samt kritik mot två tjänstemän vid kommunen som allvarligt åsidosatt skyndsamhetskravet i tryckfrihetsförordningen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-05-20 Diarienummer:6852-2018

  Ifrågasatt ingripande mot en banderoll på ett studentflak

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-05-17 Diarienummer:7875-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Vänersborgs kommun för att nämnden utan lagstöd beslutat om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU innefattande krav på drogtest

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-05-16 Diarienummer:2743-2018

  Allvarlig kritik mot en rådman vid Förvaltningsrätten i Falun för att i ett mål om beredande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga ha förordnat om verkställigheten utan stöd i lagen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-05-16 Diarienummer:2744-2018

  Allvarlig kritik mot en rådman vid Förvaltningsrätten i Karlstad för att i ett mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga ha låtit de omedelbara omhändertagandena bestå utan stöd i lagen

  Dölj information

  Sammanfattning

  En socialnämnd beslutade att omedelbart omhänderta fyra barn med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Förvaltningsrätten i Karlstad fastställde socialnämndens beslut. Socialnämnden ansökte därefter om att barnen skulle beredas vård enligt samma lag. Förvaltningsrätten beslutade att avslå ansökningarna om vård men uttalade i domskälen att det inte fanns skäl att upphäva de omedelbara omhändertagandena. En av vårdnadshavarna överklagade förvaltningsrättens dom, men kammarrätten avvisade överklagandet. Kammarrätten
  fann att domen inte gick honom emot och anförde i sitt beslut bl.a. att de omedelbara omhändertagandena upphörde i samband med förvaltningsrättens avgörande.

  Rättens ordförande får allvarlig kritik för det sätt på vilket han utformade domskälen.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  2744-2018.pdf (64kb)
 • Beslutsdatum:2019-05-16 Diarienummer:330-2018

  Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Bodens kommun för att den verkställde en dom som gällde vård enligt LVU innan den hade vunnit laga kraft. Även kritik mot en tjänsteman vid nämndens förvaltning för utformningen av en journalanteckning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-05-16 Diarienummer:4378-2018

  Uttalanden om tillämpningen av bestämmelserna om avskiljande och säkerhetsplacering på förvarstagna som använt narkotika eller anträffats med narkotika utan att vara påverkade

  Läs mer
Sök beslut