Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2020-07-22 Diarienummer:6705-2019

  Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Brinkeberg, om brister i samband med hanteringen av ett urinprov och uttalanden om dokumentation vid sådan provtagning

  Dölj information

  Sammanfattning

  En intagen i anstalt som hade lämnat ett urinprov klagade på att han inte fick närvara när hans urin hälldes över i ett provrör som märktes med hans personuppgifter. Av anstaltens rutiner för drogprov följer att den intagne ska befinna sig i närheten för att bevittna att allt har gått rätt till, om det inte av säkerhetsskäl är lämpligare att personalen utför kontrollen på egen hand. Det framgick inte av någon dokumentation om den intagne hade fått närvara vid anstaltens hantering av urinprovet.

  JO konstaterar att ett positivt urinprov kan ligga till grund för ett beslut att tilldela den intagne en varning enligt fängelselagen och därmed även leda till inskränkningar beträffande den fortsatta verkställigheten. En intagen kan begära omprövning av en varning och i ett senare skede överklaga beslutet till förvaltningsdomstol. Enligt JO talar därför rättssäkerhetsskäl med styrka för att Kriminalvården bör dokumentera om den intagne har varit närvarande vid myndighetens hantering av dennes urinprov eller getts möjlighet att vara det.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  6705-2019.pdf (141kb)
 • Beslutsdatum:2020-07-01 Diarienummer:8498-2018

  Allvarlig kritik mot Räddningstjänsten Väst för långsam handläggning av ärenden om tillstånd till hantering av brandfarliga varor

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-30 Diarienummer:6464-2019

  Kritik mot en rådman vid Värmlands tingsrätt för bristande dokumentation sedan en persons skyddade namn synts på en presentationsskärm under en huvudförhandling

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-30 Diarienummer:6855-2018

  Kroppsvisitation och husrannsakan i fordon enligt bestämmelserna i polislagen för att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen eller andra farliga föremål (I)

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-30 Diarienummer:8911-2019

  Kroppsvisitation och husrannsakan i fordon enligt bestämmelserna i polislagen för att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen eller andra farliga föremål (II)

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-30 Diarienummer:9119-2019

  En undersökning av hur socialtjänsten verkställer domstolarnas beslut om umgänge med umgängesstöd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-30 Diarienummer:O 12-2020

  Initiativ angående Kriminalvårdens åtgärder med anledning av covid-19 och konsekvenserna för intagna

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-29 Diarienummer:1884-2019

  Kritik mot en tjänsteman vid Miljö- och byggnämnden i Bollnäs kommun för att ha agerat i strid med kravet på saklighet och opartiskhet i 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
Sök beslut