Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-02-07 Diarienummer:1060-2017

  Socialnämnden i Västerviks kommun får allvarlig kritik för att nämnden låtit vården enligt 3 § LVU av en ung man upphöra utan att ha gjort en utredning om saken och utan att ha fattat ett beslut om att vården skulle upphöra

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-01-31 Diarienummer:647-2017

  Omsorgs- och socialnämnden i Lidingö kommun får kritik för att ha fattat ett beslut om vistelseförbud för en anhörig till en boende på ett vård- och omsorgsboende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-01-30 Diarienummer:5541-2017

  Kritik mot Polismyndigheten för att handläggningen av ett ärende om vapentillstånd avbröts i åtta månader i avvaktan på en brottsutredning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-01-29 Diarienummer:2490-2017

  Försäkringskassan kritiseras för hanteringen av en handling som den försäkrade lämnade in med anledning av ett interimistiskt beslut

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-01-29 Diarienummer:5607-2017

  Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun får kritik för att nämnden hämtade två barn i skolan sedan en domstol hade beslutat att en fader skulle ha ensam vårdnad om barnen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-01-29 Diarienummer:7452-2017

  Arbetsförmedlingen kritiseras för handläggningen av ett arbetsförmedlingsärende

  Dölj information

  Sammanfattning

  Arbetsförmedlingen fattade ett preliminärt beslut om ersättning till AA. Av en skrivelse som skickades samtidigt med beslutet framgick att AA hade möjlighet att lämna synpunkter inför det slutliga beslutet. Det preliminära beslutet var även korrekt försett med en omprövningshänvisning. Under tiden som både
  kommunicerings- och omprövningstiden löpte sände AA ett e-postmeddelande till Arbetsförmedlingen med rubriken "angående preliminärt beslut". Av meddelandet
  framgick att AA var missnöjd med beslutet. Arbetsförmedlingen uppfattade e-postmeddelandet
  endast som ett svar på kommuniceringen.

  JO uttalar att Arbetsförmedlingen, mot bakgrund av att det framgick att AA inte höll med om myndighetens bedömning, borde ha frågat AA vad syftet var med e-postmeddelandet.
  I avsaknad av en sådan åtgärd borde Arbetsförmedlingen, för att AA inte skulle behöva riskera att lida någon rättsförlust, ha uppfattat e-postmeddelandet både som en begäran om omprövning och som ett svar på kommuniceringen. Arbetsförmedlingen kritiseras för att så inte skedde.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  7452-2017.pdf (266kb)
 • Beslutsdatum:2019-01-24 Diarienummer:3273-2018

  Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att ha skickat handlingar med uppgifter som omfattas av sekretess till en annan person än den som uppgifterna avsåg

  Läs mer
Sök beslut