Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-06-25 Diarienummer:2670-2018

  Otillåtna samtal mellan anhållna i en polisarrest får inte spelas in utan rättsligt stöd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-25 Diarienummer:3967-2018

  Kritik mot Göteborgs stad för uppmaning till kommunens förskolechefer att inte tillåta personal att bära knappar från Lärarförbundet eller tröjor associerade till det s.k. Förskoleupproret

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-25 Diarienummer:4228-2018

  Kritik mot Partille kommun för förbud för personal att under arbetstid bära tröjor associerade till kampanjer av Lärarförbundet och det s.k. Förskoleupproret

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-24 Diarienummer:6093-2017

  Uttalanden om förutsättningarna för att Tullverket ska få undersöka innehållet i en elektronisk informationsbärare, t.ex. en mobiltelefon, som påträffas vid en tullkontroll

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-19 Diarienummer:5138-2017

  Kritik mot Kriminalvården bl.a. för att en person som var dömd för brott i Norge och vars straffverkställighet skulle flyttas över från Norge till Sverige fick tillbringa 35 dagar i häkte i avvaktan på en utredning om särskilda villkor

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-19 Diarienummer:8358-2018

  Kritik mot Vetenskapsrådet för bristande motivering av ett beslut om forskningsbidrag

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-18 Diarienummer:1671-2019

  Kritik mot Medlingsinstitutet för att myndigheten i en tidningsartikel uttalat sig om en pågående tvist i strid med 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-18 Diarienummer:2115-2019

  Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för handläggningen av en fråga om kvarsittanderätt

  Läs mer
Sök beslut
 

Kränkning av yttrandefriheten

Göteborgs stad och Partille kommun får kritik för att ha förbjudit personalen att under arbetstid bära tröjor och knappar associerade till kampanjer av Lärarförbundet och det s.k. Förskoleupproret.

Aktuell inspektion

Den 25-26 juni inspekteras Statens institutionsstyrelses ungdomshem Vemyra

Kriminalvården klarar inte sitt transportuppdrag

Sedan 2017 gäller nya bestämmelser som reglerar Kriminalvårdens ansvar för transporter av andra frihetsberövade än myndighetens egna klienter. Myndigheten har inte haft tillräcklig kapacitet för uppdraget och det drabbar de frihetsberövade.

Bild på rapportomslag Fotograf: JO

Ny rapport

Tema transporter – Rapport från Opcat-enheten 2019

Intagna drabbas vid platsbrist

Under våren har brist på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser orsakat överbeläggning. Det har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter att ha genomfört en inspektionsserie.

Har inte fattat beslut

Under flera år har Länsstyrelsen i Skåne län låtit bli att fatta beslut i ärenden om jordbruksstöd då man saknar ett fungerande it-stöd enligt myndigheten.

Bild på de fyra justitieombudsmännen Fotograf: JO

Justitieombudsmännen

Illustration år 2017/18 Fotograf: JO

Ombudsmännens översikt

Justitieombudsmännens övergripande redovisning av sina ansvarsområden för verksamhetsåret 2017/18.

Tillsatt tjänst: Byråchef, ADM 105-2019

Tillsatta tjänster: Fem föredragande, ADM 106-2019 och ADM 115-2019

Logo Twitter Fotograf: JO

JO på Twitter

Hitta de senaste JO-besluten via Twitter. JO twittrar ut länkar till nyligen webbpublicerade JO-beslut och annat aktuellt från myndigheten.

RSS logo Fotograf: JO

RSS-flöden

Använd våra RSS-kanaler för att hålla dig uppdaterad om det senaste från JO.