Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2020-07-22 Diarienummer:6705-2019

  Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Brinkeberg, om brister i samband med hanteringen av ett urinprov och uttalanden om dokumentation vid sådan provtagning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-07-01 Diarienummer:8498-2018

  Allvarlig kritik mot Räddningstjänsten Väst för långsam handläggning av ärenden om tillstånd till hantering av brandfarliga varor

  Dölj information

  Sammanfattning

  JO beslutade att i ett initiativärende utreda Räddningstjänsten Västs handläggningstider i åtta ärenden om tillstånd till hantering av brandfarliga varor. Ansökningarna i ärendena kom in mellan december 2012 och juli 2018. När Räddningstjänsten Väst yttrade sig till JO i februari 2019 hade inget av ärendena avgjorts. Endast i ett ärende var ansökan fullständig. Det ärendet hade legat i princip utan åtgärd i drygt två och ett halvt år.

  Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska tillståndsmyndigheten som utgångspunkt meddela beslut i ett tillståndsärende inom tre månader efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten.

  Räddningstjänsten Väst får allvarlig kritik för den långsamma och passiva handläggningen. JO uttalar att en myndighet måste följa upp kompletteringar som begärs och har ett ansvar för att driva ärenden framåt. JO inskärper för Räddningstjänsten Väst vikten av dess uppgift att i egenskap av tillståndsmyndighet säkerställa att brandfarliga och explosiva varor hanteras på ett sätt som är säkert för samhället och i enlighet med lagstiftningens krav och intentioner.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  8498-2018.pdf (124kb)
 • Beslutsdatum:2020-06-30 Diarienummer:6464-2019

  Kritik mot en rådman vid Värmlands tingsrätt för bristande dokumentation sedan en persons skyddade namn synts på en presentationsskärm under en huvudförhandling

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-30 Diarienummer:6855-2018

  Kroppsvisitation och husrannsakan i fordon enligt bestämmelserna i polislagen för att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen eller andra farliga föremål (I)

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-30 Diarienummer:8911-2019

  Kroppsvisitation och husrannsakan i fordon enligt bestämmelserna i polislagen för att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen eller andra farliga föremål (II)

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-30 Diarienummer:9119-2019

  En undersökning av hur socialtjänsten verkställer domstolarnas beslut om umgänge med umgängesstöd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-30 Diarienummer:O 12-2020

  Initiativ angående Kriminalvårdens åtgärder med anledning av covid-19 och konsekvenserna för intagna

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-29 Diarienummer:1884-2019

  Kritik mot en tjänsteman vid Miljö- och byggnämnden i Bollnäs kommun för att ha agerat i strid med kravet på saklighet och opartiskhet i 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
Sök beslut