Ämbetsberättelser

Varje år ger JO ut en ämbetsberättelse som lämnas till riksdagen. Ämbetsberättelsen är en redogörelse av årets verksamhet tillsammans med ett urval av beslut.

JO följer riksdagens verksamhetsår, som går från den 1 juli till den 30 juni nästkommande år. All redovisning i ämbetsberättelserna utgår från verksamhetsåret. Årtalet på ämbetsberättelsen hänvisar till det verksamhetsår då redogörelsen lämnas till riksdagen – det betyder att ”Ämbetsberättelse 2012/13” behandlar perioden 1 juli 2011–30 juni 2012, ”Ämbetsberättelse 2011/12” behandlar perioden 1 juli 2010–30 juni 2011 o.s.v.

Ämbetsberättelserna är i pdf-format och öppnas i nytt fönster. 

Ämbetsberättelse 2017/18 Ladda ner hela eller kapitel för kapitel

Ämbetsberättelse 2016/17 Ladda ner hela eller kapitel för kapitel

Ämbetsberättelse 2015/16 Ladda ner hela eller kapitel för kapitel

Ämbetsberättelse 2014/15 Ladda ner hela eller kapitel för kapitel

Ämbetsberättelse 2013/14  Ladda ner hela eller kapitel för kapitel

Ämbetsberättelse 2012/13  Ladda ner hela eller kapitel för kapitel

Ämbetsberättelse 2011/12  Ladda ner hela

Ämbetsberättelse 2010/11  Ladda ner hela

Ämbetsberättelse 2009/10  Ladda ner hela

Ämbetsberättelse 2008/09  Ladda ner hela

Ämbetsberättelse 2007/08  Ladda ner hela

Ämbetsberättelse 2006/07  Ladda ner hela

Ämbetsberättelse 2005/06  Ladda ner hela

Ämbetsberättelse 2004/05  Ladda ner hela

Ämbetsberättelse 2003/04  Ladda ner hela

Ämbetsberättelse 2002/03  Ladda ner hela

Ämbetsberättelse 2001/02  Ladda ner hela

Ämbetsberättelse 2000/01  Ladda ner hela

Ämbetsberättelse 1999/00  Ladda ner hela 

Ämbetsberättelse 1998/99  Ladda ner hela 

Ämbetsberättelse 1997/98  Ladda ner hela 

Ämbetsberättelse 1996/97  Ladda ner hela

Inskannade ämbetsberättelser på riksdagens webbplats

Det finns ett antal äldre, inskannade ämbetsberättelser på riksdagens webbplats, inskanningen gör dock att filerna blir tämligen stora – nedladdningen kan därför ta lite tid. Filerna är i pdf-format och öppnas i nytt fönster. 

Enstaka, efterfrågade, äldre beslut finns inlagda i samlingen av JO-beslut på webbplatsen [Sök JO-beslut].  Den som vill läsa beslut ur ämbetsberättelser som inte finns publicerade på webbplatsen kan kontakta registrator.

JO-ärenden före 1991, förutom beslut i ämbetsberättelser, finns inte hos JO utan förvaras på Riksarkivet, e-post: riksarkivet@riksarkivet.se, tel: 010-476 70 00. 

Senast uppdaterad 2017-11-14