• Skriv ut

2014-10-02 Delegation från Burma

FN:s utvecklingsprogram, UNDP, har anordnat ett studieprogram anordnat för en delegation på 17 personer, däribland 3 stycken nationella ministrar och den 2 oktober besöker de JO.

Burma är har fått en ny omfattande konstitution och många reformer pågår inom stadsförvaltningen. Just detta studiebesök (vilket föregås av en vecka i Turkiet) koncentrerar sig på att studera decentraliserade samhällsmodeller, men även aspekter av transparens, ansvarsutkrävande och mekanismer för att motverka korruption etc.

Senast uppdaterad 2014-10-07