2014-10-13 Ombudsmannen i Colombia

Den 13–15 oktober besöks JO under tre dagar av av ombudsmannen i Colombia (Defensor del Pueblo). På agendan står bland annat NPM:s verksamhet och JO:s övriga tillsyn över Kriminalvården.

Senast uppdaterad 2014-10-07