2014-11-17 Delegation från Mocambique

Den 17–18 november tar JO emot besök av en delegation från Mocambique bestående av tre personer från National Commission of Human Rights och tre personer från Justitieombudsmannen. Delegationen är bl.a. intresserade av den praktiska hanteringen av JO:s tillsyns- och inspektionsverksamhet.

Senast uppdaterad 2014-10-28